Publicació al Repositori Institucional O2 de l’informe “Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017”

10 desembre, 2018

S’ha publicat al Repositori Institucional O2 l’informe “Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017” realitzat conjuntament per membres de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Tecnologia i l’equip de Recerca i Anàlisi de Tendències de l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

L’ànim ha estat fer un recull de les previsions en contrast amb les realitats en matèria de Realitat Virtual que s’han anat manifestant des de l’any 2015 fins el 2017, tal com es va fer dins l’àmbit de la Intel·ligència Artificial amb l’informe “Previsions i Realitats de la Intel·ligència Artificial. Evolució 2015-2017“. L’objectiu és  veure d’una banda quina ha estat l’evolució de la RV i com ha impactat en les nostres vides i de l’altra, fins a quin punt s’han fet realitat, o no, els pronòstics que se n’havien fet.

Per fer aquest informe, s’ha recollit la informació de dues fonts principals: les previsions de tendències de mitjans especialitzats i les notícies i informes de fonts més o menys divulgatives de l’àmbit.

El document s’estructura per anys, mostrant-se  les previsions i realitats, pel que fa a l’aplicació de la RV en diferents àmbits. Al final del document s’inclou la següent infografia de resum i un apartat de conclusions, fent un recorregut de la trajectòria de la RV en aquest període de tres anys.

EIMT i eLearn Center (2018). Previsions i realitats de la Realitat Virtual. Evolució 2015-2017. Barcelona, UOC. Enllaç handle http://hdl.handle.net/10609/86065. 


Photo by Samuel Zeller on Unsplash

(Visited 24 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Desirée Rosa Gómez Cardosa
Especialista en innovació educativa al Grup Operatiu Observació de l'eLearning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva especialitat és la detecció i anàlisi de tendències educatives, innovació i tecnologia a l'Observatori de Tendències Educatives i Innovació de l'eLinC. Té una llicenciatura i màster en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i un Postgrau de Direcció i Gestió de l'e-learning de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari