L’eLearn Center present a les jornades de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)

1 febrer, 2019

Per Cristina Girona i Marta Merino

Els dies 22 i 23 de novembre, com a membres de l’equip de Processos d’Aprenentatge de l’eLearn Center, vam assistir a les jornades de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) que portaven per títol «Salir del armario: de la invisibilidad al reconocimiento de la buena docencia universitaria» i que es van celebrar a Jaén.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per mitjà de l’eLearn Center, és sòcia d’aquesta xarxa des de l’any passat. La xarxa forma part de The International Consortium for Educational Development (ICED), que engloba alhora altres xarxes de prop de trenta països del món. Durant les jornades també va tenir lloc l’assemblea de socis de RED-U.

Les jornades van abordar el reconeixement de la docència i com es poden establir mecanismes que permetin impulsar i visibilitzar les bones pràctiques i, al mateix temps, generar un canvi en l’àmbit institucional per a equilibrar docència i recerca. Revertir aquesta realitat té a veure amb la cultura acadèmica predominant, amb la manca de models educatius institucionals i amb les polítiques universitàries i de qualitat existents. Experts i conferenciants van fer aportacions al voltant d’aquest tema des de perspectives diferents. Alguns dels aspectes que s’hi van debatre són la necessitat d’actuar amb criteris acadèmics (també) en la docència amb la proposta de la Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), la definició de projectes i models educatius de referència a les universitats, l’establiment de mecanismes que afavoreixin el treball col·laboratiu entre docents i l’intercanvi de coneixement i experiències i l’impuls de sistemes d’avaluació de la docència o de projectes orientats a generar un canvi en la cultura docent.

De la mateixa manera, el tema abordat va tenir nivells d’anàlisi diferents en funció dels agents implicats:

Polítiques estatals: des del Ministeri d’Educació i Ciència s’estan establint taules de treball per a revisar l’estatut del personal docent i investigador, fer un ordenament dels ensenyaments universitaris oficials i promoure la internacionalització de la universitat espanyola.

– Agències de qualitat: cal revisar si els programes engegats com a garantia de la capacitació i les competències del professorat (Docentia) realment permeten complir els seus objectius.

Universitats: han de determinar quins mecanismes existents permeten incidir en la qualitat de la docència, quines noves iniciatives o projectes cal posar en marxa i quin és el lideratge necessari per a portar a terme aquests canvis.

Professorat: caldria fugir de visions simplistes del que significa exercir la docència i incorporar-hi mètodes que permetin la reflexió acadèmica sobre la mateixa docència.

Les jornades també van servir com a punt de trobada dels membres que participem en la definició d’un marc de desenvolupament professional docent del professorat universitari que impulsa la RED-U. L’objectiu final és construir un marc de referència consensuat que serveixi per a establir una visió compartida del que significa ser «un bon professor» o «una bona professora». Aquesta visió ha de ser la base dels sistemes de formació i avaluació del professorat que s’estableixin a les universitats.

Participar en aquest fòrum, juntament amb el programa Margalida Comas en l’àmbit català, ens dona el marc per a definir el programa de formació del professorat per a la docència a la UOC, millorar-lo i fer-lo confluir amb les necessitats existents també fora de la universitat.

(Visited 40 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Dissenyadora d'aprenentatge en línia a l'educació superior i especialista en educació digital i formació del professorat. Membre de l'equip de Processos d'Aprenentatge de l'eLearn Center. Màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) per la Universitat Oberta de Catalunya. Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. He treballat en projectes de formació virtual per a empreses, organismes públics i associacions amb diferents perfils: coordinació pedagògica, assessorament en formació i desenvolupament de recursos d'aprenentatge. Actualment, assessoro el professorat en el disseny pedagògic d'assignatures i programes, activitats i estratègies per a l'aprenentatge en línia i l'avaluació de competències.
Especialista en disseny de l’aprenentatge en línia i desenvolupament professional docent en educació superior. Formo part de l’equip d’Assessorament per al Disseny de l’Aprenentatge de l’eLearning Innovation Center de la UOC. Assessoro altres docents en disseny tecnopedagògic de programes i assignatures, activitats, metodologies i avaluació competencial. He estat professora a la universitat en modalitats presencials i en línia. He participat en consultories estratègiques per a la transformació digital de la docència universitària a institucions d’altres països. Participo en projectes de recerca i innovació educatives i tinc algunes publicacions. Sóc responsable pedagògica de la iniciativa de micro-credencials de la UOC.  Represento la UOC en el Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) i el grup de treball de formació inicial del professorat del Programa Margalida Comas i Camps de la Generalitat de Catalunya. M’agrada aportar valor a la docència des de la innovació en didàctica i treballar en equip perquè aprenc més i millor.
Comentaris
Deixa un comentari