Briefing paper: els xatbots en educació

11 desembre, 2018

Per Marc Fuertes Alpiste i Núria Molas Castells

Els xatbots o assistents de conversa són programes que integren intel·ligència artificial i que són capaços de simular o mantenir cert nivell de conversa amb les persones a partir de l’ús de llenguatge natural. Actualment ja estan estesos en activitats com el comerç electrònic o l’atenció al client i, des de fa un temps, s’exploren les seves potencialitats en l’educació. Aquest briefing paper és una contribució per entendre millor com es poden integrar els xatbots per millorar els processos educatius.

En el briefing paper s’inclou la seva definició i els elements que els integren i es proposa una classificació per als xatbots en l’entorn educatiu. Hi ha bots que poden realitzar tasques de gestió i d’administració. Però també n’hi ha amb intencionalitat específicament educativa que poden actuar com a tutors que acompanyen el procés d’aprenentatge o bé per l’exercitació i pràctica de destreses i competències. Finalment, l’informe apunta a la idea que els xatbots poden funcionar no tant per substituir la figura docent com per assumir les funcions repetitives i de nivell cognitiu baix, amb una distribució de tasques complementària. En qualsevol cas, la incorporació dels xatbots en institucions educatives ha d’anar precedida d’una reflexió, institucional i organitzativa, que pugui abordar amb claredat quines són les contribucions que poden realitzar en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

El document Briefing paper: els xatbots en educació ha estat realitzat pels membres de l’equip de Recerca i Anàlisi de Tendències de l’ eLearn Center de la UOC, Marc Fuertes-Alpiste i Núria Molas-Castells i el Director del mateix equip, Guillem Garcia Brustenga. Es troba disponible al Repositori Institucional O2 de la UOC a la següent adreça: http://hdl.handle.net/10609/85787  

(Visited 14 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Investigadora de l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Investigadora i professora de la Universitat de Barcelona.
Investigador de l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Investigador i professor de la Universitat de Barcelona.
Comentaris
Deixa un comentari