Els roures i les alzines col·laboren: la recerca i la innovació també?

30 setembre, 2022
Foto per Kevin Lanceplaine a Unsplash

Algunes reflexions després de la 1a. Jornada d’Innovació en Docència i Aprenentatge en Línia de l’eLinC #UOC2TheFuture

 

Les alzines, els roures i les alzines sureres formen el gènere Quercus i mostren un alt grau d’hibridació entre ells. Precisament la hibridació és un terme que apareix amb freqüència en aquest blog quan parlem de les tendències en educació.

 

En la 1a. Jornada d’Innovació en Docència i Aprenentatge en Línia de l’eLinC, que va tenir lloc el dia 2 de juny a Barcelona, es van compartir, de manera interna i en format híbrid, diverses experiències innovadores en l’àmbit de l’e-learning a la UOC. Aquesta publicació destaca alguns trets rellevants d’aquestes experiències i, tot seguit, a partir d’aquests elements concrets, proposa unes reflexions més generals al voltant de la connexió entre innovació i altres dimensions, com ara recerca, transferència o difusió.

 

A continuació, es destaquen algunes de les experiències exposades per part del professorat de la UOC:

 • Pel que fa a la innovació del màster universitari de Treball Social Sanitari, és molt rellevant que altres institucions sanitàries han demanat de compartir l’experiència.
 • En el joc de rol de l’assignatura Contaminació i salut es combinen coneixements de diversos àmbits, de manera que es fa un exercici molt interessant d’interdisciplinarietat.
 • CODELAB (laboratori d’aprenentatge de programació) és una innovació reeixida que ara explora possibilitats de transferència.
 • DSLAB, eina de correcció automàtica de codi, ha generat set articles de recerca en revistes indexades.
 • EPICA és un projecte d’avaluació i microcredencialització de competències d’ocupabilitat de programa. Un dels objectius és l’aplicació interna a la UOC.
 • El projecte d’analítiques d’impacte està basat en una tesi de recerca interdisciplinària. S’està mirant si es pot aplicar al nou LMS (CANVAS).
 • Algun dels projectes (el que va presentar Amalia Susana Creus, per exemple) desenvolupa projectes reals per a entitats socials.

 

A partir d’aquestes experiències, es proposen aquestes reflexions sobre la connexió entre innovació i altres dimensions relacionades:

 • En alguns casos, la innovació crea valor a partir del coneixement generat per la recerca (per exemple, una tesi), seguint la cadena de coneixement típica.
 • Tot i que la recerca caldria situar-la “conceptualment” abans de la innovació, també sembla que es poden generar outputs de recerca (articles científics) a partir dels resultats de la innovació… En certa manera, la innovació pot ser també objecte de recerca.
 • La transferència, tant externa com interna, és un repte que cal entomar en molts processos d’innovació, també a la UOC.
 • La interdisciplinarietat pot entendre’s, independentment de com es defineixi, com una actitud, com una manera de fer que pot “impregnar” no només la recerca, sinó també la innovació i la docència i afavorir així l’impacte de totes aquestes activitats.
 • Es podria valorar si una innovació basada en la recerca té un potencial de transferència major (sobretot, externament).
 • Així mateix, seria interessant explorar fins a quin punt un pilot d’innovació transferit internament a tota l’organització afavoreix un major impacte extern, perquè l’impacte intern ja el té assegurat!

 

La col·laboració entre alzines i roures ha permès aquestes espècies adaptar-se als canvis de l’entorn, accelerats pel canvi climàtic. Traslladat a la dinàmica de les institucions educatives, aquest exemple ens podria ajudar a entendre la necessitat d’una “hibridació” entre disciplines, així com de disseny conjunt d’estratègies win-win entre les diferents baules de la cadena de coneixement: recerca, innovació i transferència.

 

 

Referències:

https://uoc2thefuture.uoc.edu/recursos-conec/les-8-tendencies-en-e-learning-per-al-2022/

DIGITALLY ENHANCED LEARNING AND TEACHING IN EUROPEAN

HIGHER EDUCATION INSTITUTION (EUA, 2021)

Robles y encinas nos dan lecciones de cooperación para afrontar el cambio climático. (The Conversation, 2021)

El cambio climático es una amenaza para la educación (Instituto para el Futuro de la Educación, TEC Monterrey, 2022)

(Visited 51 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Responsable de la Unitat de Planificació de la R&I al Gabinet de Planificació Estratègica a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). PhD en Educació i TIC. Coordinador tècnic del programa e-Learning Research.