CIDUI 2023. La innovació docent com a motor de canvi en el procés d’aprenentatge dels estudiants: l’aposta per la tecnologia i les metodologies actives

1 agost, 2023

La Universitat de Lleida (UdL) ha acollit la 12a. edició del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Durant tres dies, més de cinc-cents experts en educació superior s’han trobat al campus de Cappont per reflexionar sobre la ràpida transformació dels models docents, causada per la complexitat de l’entorn social i l’evolució accelerada de la tecnologia. El XII Congrés CIDUI 2023 ha estat organitzat per les unitats d’innovació i suport a la docència de les vuit universitats públiques catalanes, i per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Sota el títol “Millora de les experiències d’aprenentatge: transformació i reptes”, el CIDUI ha instat la comunitat educativa universitària a analitzar la manera de crear entorns que afavoreixin l’aprenentatge de l’estudiantat a partir d’experiències que promoguin la personalització i la transversalitat del procés formatiu. Per això, les tres sessions plenàries que s’han organitzat durant el congrés han donat veu als agents implicats en el procés d’aprenentatge.

Més tecnologia i aplicació pràctica de l’experiència d’aprenentatge

Una d’aquestes veus ha estat, precisament, la de l’estudiantat. La seva visió ha estat molt important per conèixer de primera mà les seves experiències i saber què entenen els estudiants per entorn d’aprenentatge de qualitat. En primer lloc, el grup d’estudiants que ha participat en la primera taula rodona ha plantejat la necessitat de connectar l’experiència d’aprenentatge amb la pràctica professional. En aquest sentit, els estudiants expliquen que, per a ells, és molt rellevant entendre com podran aplicar a la seva vida laboral tot allò que estan aprenent o han après durant els estudis.

Pel que fa a les noves tecnologies, l’estudiantat reclama poder incorporar-les en el procés d’aprenentatge amb la mateixa naturalitat amb què les utilitzen en altres contextos socials i sempre que el seu ús tingui una finalitat molt clara. També considera que les eines digitals han de permetre fer un seguiment molt més acurat i personalitzat de l’evolució acadèmica, així com atendre millor la diversitat d’estudiants que accedeixen a la universitat.

Imatge del panell final d’experts del CIDUI 2023

Metodologies actives: autonomia i col·laboració entre estudiants i docents

La veu del professorat s’ha escoltat a través de diferents iniciatives orientades a millorar les experiències d’aprenentatge de l’estudiantat. Els docents que han participat tant en la sessió plenària com en les sessions de treball han explicat que, a fi d’aconseguir aquesta millora, han utilitzat metodologies actives per donar protagonisme a l’estudiantat i han introduït elements tecnològics per generar dinàmiques, processos i entorns de treball diversos.

Pel que fa a les metodologies actives esmentades, s’han presentat diverses vivències i propostes. Una d’aquestes propostes ha estat l’aplicació de la classe invertida, que busca donar nous enfocaments a la coincidència d’estudiants i docents a l’aula per tal d’aconseguir una experiència menys transmissiva i més col·laborativa. A través del diàleg i el treball entre iguals és més fàcil construir i compartir el procés d’aprenentatge.

Moment d’un dels tallers pràctics del CIDUI 2023

També s’han compartit altres metodologies actives, com ara l’aprenentatge basat en problemes (ABP) o l’aprenentatge servei. L’aprenentatge servei consisteix en la creació d’espais d’aprenentatge no formal fora de l’aula en els quals cal fer un diagnòstic sobre el terreny i proposar una intervenció que pugui arribar a ser aplicada per tal de generar un impacte en l’entorn. D’altra banda, els assistents han conegut algunes propostes enfocades a generar en l’estudiantat la motivació per portar a terme el seu propi procés d’aprenentatge. Aquestes propostes han plantejat diverses iniciatives, com ara elaborar el diari-full de ruta d’un treball complex, generar registres ordenats de dades o crear un argumentari de les decisions preses en les pràctiques de laboratori.

També s’han pogut conèixer propostes metodològiques més agosarades, com ara la superació de les estructures curriculars basades en assignatures independents desconnectades i acotades a un semestre acadèmic. Un bon exemple és la iniciativa del grau d’Informàtica de la UdL, que planteja als estudiants un projecte integrador de dos anys en el marc del qual han de crear una empresa emergent i desenvolupar un producte o aplicació. En aquest cas, s’hi aglutinen les pràctiques de quatre assignatures diferents i el professor assumeix el rol de gestor del projecte. El procés finalitza amb la presentació del producte davant empreses reals del sector.

La intel·ligència artificial i el repte d’implementar-la en els entorns de treball

Pel que fa la tecnologia, la gran majoria dels docents la utilitzen per generar entorns de treball diversos i experiències motivadores entre els estudiants. Hi trobem múltiples exemples d’ús, com ara generar recursos interactius per distribuir continguts, crear trivials a mida per introduir la ludificació en el procés d’aprenentatge, crear simuladors ludificats en àmbits com la infermeria o utilitzar el metavers per potenciar dinàmiques de role playing.

Com no podia ser d’altra manera, durant el CIDUI s’han pogut veure les primeres experiències d’ús de la intel·ligència artificial (IA) a l’aula amb diferents finalitats. D’una banda, s’han mostrat iniciatives de suport als estudiants a través de l’eina ChatGPT. L’experiència presentada consistia a proposar a un grup d’estudiants d’una mateixa assignatura l’ús de ChatGPT per cercar i seleccionar la informació necessària per construir el resultat final d’una activitat, mentre que els altres dos grups de la mateixa assignatura feien la mateixa activitat sense utilitzar aquesta eina. El grup que va utilitzar ChatGPT va obtenir millors resultats en les qualificacions finals, tot i el cost de l’aprenentatge per fer servir l’eina correctament i mitigar-ne les limitacions. D’altra banda, s’han presentat projectes d’ús de la IA enfocats a donar assistència al docent en les seves tasques. En són una mostra l’ús de bots de conversa per resoldre consultes administratives o dubtes sobre la normativa d’avaluació a fi d’estalviar temps al docent, o bé l’ús de la IA en l’aprenentatge de les matemàtiques, molt útil a l’hora de generar qüestionaris de manera àgil i personalitzada per a cada estudiant.

Tallers pràctics durant el CIDUI 2023

Reflexions finals

Tot i el ventall de propostes d’innovació docent presentades, el professorat que ha participat en el CIDUI també ha ressaltat els punts crítics i els desafiaments als quals cal fer front per aconseguir que la innovació en l’àmbit de la docència universitària no sigui un conjunt d’experiències aïllades d’alguns docents. Per assolir aquest repte, el professorat considera que els resultats de la recerca no han de determinar de manera tan preponderant la seva progressió professional, tal com succeeix en l’actualitat. El fet d’haver de dedicar-se més exhaustivament a aconseguir resultats de recerca per avançar en la seva carrera professional els impedeix centrar-se en la innovació educativa. Per la seva banda, els docents interessats a millorar i innovar ho fan pràcticament per iniciativa pròpia, fet que posa en relleu que sovint el suport institucional és escàs (o, fins i tot, nul) i moltes vegades està lligat a processos poc àgils que desmotiven a l’hora d’implementar iniciatives innovadores.

En aquesta 12a. edició del CIDUI, en la qual els estudiants han tingut una veu i un espai propis i han reclamat un major protagonisme i capacitat de decisió per construir el seu propi procés d’aprenentatge, els experts han posat en relleu que, més enllà de situar l’estudiantat al centre del procés d’aprenentatge, les universitats l’han de posicionar al centre de l’experiència universitària. Aquest enfocament amplifica el ventall d’escenaris i de moments en els quals la innovació pot tenir un paper clau per a la universitat: aconseguir que s’adapti a l’entorn complex i que continuï tirant endavant la seva missió d’assegurar la rellevància i la qualitat dels aprenentatges dels estudiants.

Aquest contingut afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 58 times, 1 visits today)
Autors / Autores