Blockchain a l’educació

6 setembre, 2019

Què és el blockchain

El blockchain és una gran base de dades xifrada i global que suposa una resposta a la necessitat de descentralització i seguretat de processos habituals per a la ciutadania i les empreses, acabant amb el monopoli o oligopoli d’informació per part de les entitats que gestionaven aquesta informació. Dins aquesta mena de solució miraculosa i universal, un conjunt de registres individuals anomenat “bloc” s’uneix en una llista o “cadena” que no pot ser modificada i és validada per diverses computadores a través d’internet. Estem parlant d’un gran llibre de registres descentralitzat, xifrat i obert, on diversos agents controlen la veracitat de les dades i asseguren la seva incorruptibilitat. El seu ús comprèn la transacció de moneda digital, la programació descentralitzada, el registre d’impostos i un llarg etcètera de transaccions de tota mena.

Blockchain a l’ educació

En el terreny educatiu, la seva aplicació és múltiple, havent de distingir aquí dos camps, d’una banda el dels tràmits administratius, burocràtics i econòmics i, de l’altra, el de la pròpia aplicació en matèria de pedagogia i currículum. Dins el primer, trobem la signatura d’acords i convenis entre institucions mitjançant contractes intel·ligents, l’ús de moneda digital al campus universitari, el registre de taxes i pagaments, el tràmit de beques i préstecs per a estudiants, la certificació permanent i descentralitzada de les acreditacions d’un estudiant, l’expedició de títols, l’estalvi de diners en procediments i tràmits i una desitjable estandardització que facilitaria la mobilitat entre centres. Dins el segon àmbit, la implementació del Blockchain pot facilitar l’avaluació per competències, l’ús de recursos en obert, la personalització de l’itinerari acadèmic de l’estudiant, la bonificació a través de “tokens” o unitats de valor, etc.

Fase actual

Podríem afirmar que hem passat de la fase experimental i afegir que estem assistint ara al moment del seu gran i definitiu desplegament. El desenvolupament de la tecnologia Blockchain està avançant ràpidament i arribant a un nombre cada vegada més gran de públic. Aquesta major accessibilitat facilita que cada vegada sorgeixin nous terrenys per a la seva aplicació, com seria el cas de la signatura segura de contractes o la privacitat dels historials mèdics.

Blockchain i formació en línia. El cas de la UOC

La UOC està realitzant proves per a la futura aplicació del blockchain. Els usos més interessants per a la institució a dia d’avui són el registre de competències dels estudiants i els certificats digitals. Aquesta tecnologia pot oferir molta ajuda als centres d’educació superior, però tal com passa amb les analítiques d’aprenentatge, les institucions en línia compten amb unes característiques intrínseques que les fan certament proclius a adoptar aquests avenços.

Una revolució dins el sistema educatiu

Les seves aplicacions en matèria de registre aportaran comoditat i estandardització a mig- llarg termini. Això és degut al fet que facilitarà i agilitzarà molt, tant els processos de validació i expedició de títols i certificats com la convalidació i reconeixement de crèdits i titulacions entre institucions i països. Fins i tot podria canviar la manera en què es registren les puntuacions i assoliments dels estudiants. En el camp de la investigació, permetrà el registre de documents per assegurar la producció intel·lectual acadèmica.

Beneficis per a l’estudiant

L’estudiant es beneficiarà d’una major facilitat per realitzar tràmits burocràtics i administratius, més celeritat en l’expedició de títols i una major confidencialitat. En cas de ser aplicats a nivell pedagògic, també podria rebre els beneficis del Blockchain a nivell de personalització d’itinerari curricular i de certificació per competències. Pel que fa a les entrevistes laborals, li serà més fàcil acreditar les seves titulacions acadèmiques.

Utilitat per als professors

Aquests processos podrien ajudar els professors a l’hora d’agilitar alguns processos administratius relacionats amb els expedients acadèmics. Els professors d’aquells centres que treballin amb rúbriques, qualificació per competències, etc. disposaran d’un recurs ideal per a la seva formalització i a més aquestes informacions podrien passar d’un curs a un altre, o fins i tot entre centres, com a carta de presentació de l’estudiant per conèixer les seves característiques i detectar els seus punts forts i aquells que seria recomanable reforçar a l’inici del curs.

Aprenentatge per a tota la vida i per competències

Ens trobem encara en una fase molt incipient de la seva aplicació i està per veure, encara, com evolucionarà i de quina manera influirà als centres educatius, no solament a l’educació superior, sinó de tots els nivells. Podem aventurar-nos dient que influirà, a priori, molt positivament, sobretot destacant la ja esmentada facilitació i agilització dels tràmits d’expedició de títols, convalidació d’assignatures i, fins i tot, de títols entre països i les seves taxes derivades. Pel que fa a l’aprenentatge per competències, facilitarà el registre dels resultats de les rúbriques permetent una (necessària) estandardització, a la llarga, entre centres. En relació als dos àmbits, és important destacar l’ús d’aquesta tecnologia en relació a certificacions a través d’insígnies o badges i a la microformació, dotant la formació, no només formal sinó informal, de major oficialitat i seguretat.

Incertesa sobre la seva implementació

Entre els perills del Blockchain, trobem el fet que és una tecnologia encara emergent i poc provada a escala global, una manca d’estàndards que suposem aniran sorgint per poder treballar dins d’un marc de normalització i homogeneïtat, possibles errades de seguretat o perills de hackeig, disseminació accidental de la informació, etc. encara que tots ells es trobarien més aviat en el terreny de les debilitats i amenaces. Per poder comprovar eficaçment les seves bondats, cal encara una adopció a gran escala que haurà de venir acompanyada de la confiança per part d’institucions i usuaris així com d’un coneixement de tot el que aquesta pot oferir.

Conclusió

El blockchain sembla ser una aposta segura de moment però just estem contemplant l’inici del seu desenvolupament i implementació dins les empreses i institucions. Haurà de passar un temps perquè puguem fer conjectures més fiables, però, de ser substituïda, podem imaginar que seria a través d’una tecnologia o procés similar tot i que millorat. Dependrà dels desenvolupaments tecnològics futurs. De moment sembla que hauran de passar encara uns quants successos perquè es realitzi una via alternativa.

(Visited 31 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Desirée Rosa Gómez Cardosa
Especialista en innovació educativa al Grup Operatiu Observació de l'eLearning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva especialitat és la detecció i anàlisi de tendències educatives, innovació i tecnologia a l'Observatori de Tendències Educatives i Innovació de l'eLinC. Té una llicenciatura i màster en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i un Postgrau de Direcció i Gestió de l'e-learning de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari