Big data per a les persones

31 October, 2016
manuel_1

Modesta Pousada, Manuel Armayones i Beni Gómez-Zúñiga han presentat la comunicació “Big data per a les persones: el seu ús per a la millora del Servei d’Informació i Orientació de FEDER” al I Congrés Internacional de Telemedicina i Recerca Sanitària celebrat a Madrid els dies 20 i 21 d’Octubre de 2016.

Aquest treball presenta una anàlisi d’un servei d’atenció a pacients, aplicant tècniques de big data, en concret, l’Online Analytical Processing (OLAP) i el seu objectiu és facilitar una anàlisi multidimensional de la informació recollida en un nou sistema de visualització per a dades sanitàries. El tractament d’aquestes dades és un exemple de Business Inteligence aplicat a una organització que treballa amb pacients, familiars i associacions de malalties rares i que permet prendre decisions, generar hipòtesis i oferir recomanacions en l’atenció de pacients crònics amb malalties rares.

Aquest projecte ha estat finançat per l’Observatorio FEDER i per la Fundació La Caixa (projecte JUNTS).

 

Veure la presentació:

(Visited 1 times, 1 visits today)
About the author