Monogràfic: Ecologia de la imaginació

18 de març de 2022
artnodes 29 artnodes29

Revista ARTNODES nº29 (2022)

El grup de recerca MUSSOL ha coordinat l’edició a partir de convocatòria oberta d’aquest monogràfic sobre “Ecologia de la imaginació”.

En un moment de grans canvis socials, afectats per diverses crisis (sanitària, ambiental, econòmica, etc.), la imaginació també entra en crisi. Si imaginar és fer present el que és absent, podem afirmar que aquesta cancel·lació de la imaginació té a veure amb la dificultat que tenen les nostres societats per relacionar-se amb confiança amb l’alteritat, amb allò nou i amb el futur. Més en concret, què pot ser la imaginació, com a pràctica de transformació social, en condicions de crisi i aïllament creixents?

Qualsevol forma d’indeterminació és experimentada avui com l’amenaça del que és incert o del que és desconegut. Això té com a conseqüència que les pràctiques socials i institucionals tendeixen a funcionar de manera defensiva i poc proactiva. La situació de pandèmia no ha fet més que accentuar aquesta tendència: com es pot revertir i fer possible l’activació d’una imaginació capaç d’establir relacions creatives i de confiança amb allò desconegut?

Aquest Node té com a propòsit recollir propostes de recerca, tant teòrica com pràctica, al voltant de la relació entre la filosofia i les formes d’imaginació contemporànies en el camp de l’acció cultural i de la innovació social. Per això, posem al centre el concepte d’ecologies de la imaginació, que ens proposem dotar de consistència conceptual i de riquesa empírica. Entenem, doncs, que la imaginació no és una facultat individual, sinó una pràctica social, creadora de relacions de sentit. Aquest número és una invitació a pensar la imaginació com a facultat ètica, política i social.

(Visited 7 times, 1 visits today)