Filosofia pels reptes contemporanis

Filosofia del grup

La filosofia és l’activitat de pensar els límits del propi temps a partir de problemes comuns. S’interroga per les condicions del discurs i permet fer-ne una anàlisi crítica a partir de conceptes que poden ser compartits i discutits. 

La filosofia és un activitat que forma part de la vida pública de les nostres societats i que en aquests moments d’incertesa està adquirint un paper rellevant perquè és capaç de travessar els límits epistemològics dels diferents llenguatges experts i pensar a partir d’ells. 

En el seu vessant acadèmic, la filosofia permet articular aquesta discussió pública de manera articulada, rigorosa i vincular el coneixement del corpus filosòfic occidental i no-occidental a les grans preguntes de la resta de ciències actuals. La seva funció ja no és metodològica, com s’havia plantejat a finals del s.XX, sinó problematitzadora, interpel·ladora, crítica i propositiva. 

La filosofia ha de generar bones conjectures, que són aquelles que ens permeten seguir pensant. Això només pot fer-ho en diàleg amb la resta de sabers. Per això, la seva presència en l’ecosistema universitari és imprescindible en aquests moments de canvis

(Visited 7 times, 1 visits today)