Filosofia pels reptes contemporanis

Línies de recerca

Els límits del coneixement: quan la ignorància respecte la realitat i el futur passa a un primer pla, quin valor tenen les ciències, els seus pressupòsits i les seves pràctiques?

Les ombres de la tecnologia: quan les tecnologies digitals i biomèdiques semblen abocar-nos o bé a la distopia o bé a noves utopies, quines són les seves condicions materials i simbòliques? Com pensar-les críticament sense quedar atrapats en la por o en l’esperança?

Les escales de la subjectivitat: el subjecte modern no només ha entrat en crisi, sinó que ha estat radicalment criticat, també, per altres formes d’experiència del món (des del feminisme, des de cultures no occidentals, des de la crítica colonial…). Quines formes de subjectivitat emergeixen entre les escletxes del subjecte modern?

Els llenguatges del pensament: el pensament no existeix al marge dels llenguatges que li donen cos, alè, expressió, articulació i existència social. Com es pensa avui? A través de quins llenguatges verbals i no-verbals, a través de quines metodologies, comunitats i usos socials?

Les ecologies de la imaginació: pensar és entrenar la imaginació, elaborar imatges possibles d’allò que no és aparent, obvi o immediat. En un present immediatista que cancel·la tota imaginació que no sigui apocalíptica, de quins imaginaris disposem, avui, per activar noves visions emancipadores del present, del passat i del futur? 

(Visited 11 times, 1 visits today)