Ús de les plataformes digitals per part de les comunitats civils

08/03/2021
irina-aiusheeva_ comunitats

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy va tenir lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual «Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives», la professora de la Universitat Estatal de Dret de Kutafin Moscou, Irina Aiusheeva, presenta la seva investigació sobre les comunitats civils i l’economia compartida post-COVID19.

Com explica Aiusheeva, “al principi de la pandèmia i del confinament a Moscou, els serveis de cotxe compartit van suspendre les seves activitats, i també van quedar en suspens els serveis d’allotjament i compartició d’espais de treball”. No obstant això, va augmentar l’ús de plataformes digitals per a comunicar-se virtualment i també per ajudar a la comunitat civil. Per exemple, “els veïns es van ajudar compartint medicines, assistència psicològica i assistència mútua, especialment si es tractava de prestar ajuda a persones soles, malaltes o ancianes”.

La professora opina que “les comunitats locals poden donar resposta als problemes a què s’enfronten la societat i els estats i s’ha de treballar per aconseguir que la gent pugui accedir més fàcilment a les plataformes digitals”.

Veure el vídeo complet d’Ús de les plataformes digitals per part de les comunitats civils, amb la professora Irina Aiusheeva

Pots seguir la conversa sobre l’impacte de la COVID-19 a la Sharing Economy, a les nostres xarxes socials a través del hashtag #SharingEconomyUOC i #IWSEbarcelona


The 7th International Workshop on the Sharing Economy took place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, Irina Aiusheeva, professor at the Kutafin Moscow State Law University, presents her research on civil communities and the sharing economy post-COVID-19.

As Aiusheeva explains, “at the beginning of the pandemic and lockdown in Moscow, carsharing services stopped their road services. Home sharing and co-working were also suspended”. However, use of digital platforms for communicating online and helping the civil community increased. For example, “neighbours helped each other by sharing medicines, psychological assistance and other types of mutual help, especially for lonely people, sick people or elderly people”.

The professor believes that “local civil communities can solve the different problems facing our society and states, and steps should be taken to make it easier for people to access the digital platforms”.

See the complete video of Civil law communities’ use of digital platforms, with professor Irina Aiusheeva.

(Visited 33 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari