Motivacions d’un hoste amateur per contribuir en plataformes P2P

02/03/2021
marc chataigner hostes amateurs

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy va tenir lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, l’estudiant de doctorat de la Facultat d’Economia de la Universitat de Kyoto, Marc Chataigner, analitza les motivacions d’un hoste amateur per contribuir en plataformes P2P al marc de la pandèmia de la COVID-19.

Segons l’estudi que desenvolupa Chataigner, “l’economia col·laborativa en el sector turístic s’ha vist afectada principalment per les restriccions de desplaçament”, amb la qual cosa algunes plataformes i hostes aficionats han actualitzat els seus serveis i ofereixen allotjament per a passar una quarantena de dues setmanes i espais que permetin fer teletreball, per exemple.

Pel que fa al futur de les plataformes P2P d’allotjament, Marc Chataigner es pregunta si l’evolució passarà per una demanda domèstica major i una demanda internacional menor.

Veure el vídeo complet de Motivacions d’un hoste amateur per contribuir en plataformes P2P amb l’investigador Marc Chataigner.

Pots seguir la conversa sobre l’impacte de la COVID-19 a la Sharing Economy, a les nostres xarxes socials a través del hashtag #SharingEconomyUOC i #IWSEbarcelona

The 7th International Workshop on the Sharing Economy took place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, doctoral student from Kyoto University’s Graduate School of Economics Marc Chataigner analyses the motivations of an amateur host to contribute to P2P platforms within the framework of the COVID-19 pandemic.

According to the study performed by Chataigner, “the collaborative economy in the tourism industry has been mainly affected by travel restrictions”. In response, some platforms and amateur hosts have updated their services and offer accommodation for the two-week self-quarantine and spaces for teleworking, for example.

Regarding the future of the P2P hospitality platforms, Marc Chataigner asks whether they will evolve toward more domestic and less international demand.

See the full video of Amateur host motivations to contribute to P2P platforms with researcher Marc Chataigner.

You can follow the conversation about the impact of COVID-19 on the Sharing Economy on our social networks through the hashtag #SharingEconomyUOC and #IWSEbarcelona

(Visited 65 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari