El futur dels serveis de transport a demanda

15/03/2021
jelena starcevic transport

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy va tenir lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual «Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives», la professora de l’Institut Tecnològic de Monterrey (Mèxic), Jelena Starcevic, presenta la seva investigació sobre el futur dels serveis de transport a demanda.

Com explica Starcevic, “amb el distanciament social i la mobilitat reduïda, l’impacte sobre el sector del transport a demanda va ser enorme, va experimentar una reducció d’entre un 70 i un 80% en el seu negoci”. Amb tot això, els conductors d’aquest sector dels viatges privats són els que més es van veure afectats negativament per la pandèmia, “per la seva condició de treballadors independents, no gaudien de cap protecció laboral o social”.

La professora opina que, després de la pandèmia, ha d’haver-hi “un canvi en la regulació de la situació dels conductors en el sector del transport a demanda” i espera que “en el futur veurem unes condicions laborals molt més dignes en aquest sector de l’economia compartida”

Veure el vídeo complet d’El futur dels serveis de transport a demanda, amb la professora Jelena Starcevic

Pots seguir la conversa sobre l’impacte de la COVID-19 a la Sharing Economy, a les nostres xarxes socials a través del hashtag #SharingEconomyUOC i #IWSEbarcelona


The 7th International Workshop on the Sharing Economy took place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, Jelena Starcevic, professor at the Monterrey Institute of Technology (Mexico), presents her research on the future of ride-hailing services.

As Starcevic explains, “with social distancing and reduced mobility, the ride-hailing sector was particularly hard-hit, reporting a 70–80% drop in business”. The drivers in this ride-hailing sector were most negatively impacted by the pandemic and, “being independent workers, they were not eligible for any labour or social protection”.

The professor believes that, after the pandemic, there must be “a change in the regulation of the status of drivers in the ride-hailing sector”, and she hopes that “in the future, we will see a significant improvement in work conditions in this segment of the sharing economy”.

See the complete video of The future of ride-hailing services, with professor Jelena Starcevic.

You can follow the conversation about the impact of COVID-19 on the Sharing Economy, as well as the latest news about the workshop on our social networks through the hashtag #SharingEconomyUOC and #IWSEbarcelona

(Visited 38 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari