Pràctiques curriculars: una experiència per a l’estudiant i una oportunitat per a l’empresa

23/01/2024
L'estudiant Rubén Rodríguez Lucena i Bernat Fernández Pinto i Román Losada Vincent de TMB L’estudiant Rubén Rodríguez Lucena i Bernat Fernández Pinto i Román Losada Vincent de TMB

Rubén Rodríguez Lucena cursa estudis d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) a la UOC, i és conductor de línia a l’àrea d’explotació de bus. Actualment està fent pràctiques curriculars a la Unitat Corporativa de TMBinnova, a les oficines centrals de Zona Franca de TMB. Hem parlat amb en Rubén sobre la seva experiència en el desenvolupament de les pràctiques que li ha facilitat TMB.

Així mateix, també hem volgut conèixer i mostrar altres dos punts de vista fonamentals: el del tutor de Rubén a TMB, Bernat Fernández Pinto, responsable d’Innovació Corporativa; i el responsable de Pràctiques de TMB, Román Losada Vincent. Tots dos asseguren que, durant el període en què un alumne fa les pràctiques, en aquest cas Rubén Fernández, tant l’empresa com l’estudiant en surten enfortits i enriquits professionalment.

Rubén, quines expectatives t’havies format sobre les teves pràctiques curriculars?

Les meves expectatives laborals se centraven a poder conèixer més profundament la manera d’operar en les oficines centrals, especialment en la gestió d’àrees d’autobús i metro. Al mateix temps, la meva intenció era donar-me a conèixer com un conductor de bus que se sent motivat per progressar i involucrar-se més en l’empresa, i que busca contribuir-ne activament a la consecució dels objectius estratègics.

Quant a les meves expectatives acadèmiques, estaven clarament definides: aspirava a continuar la meva formació i aprenentatge en un entorn laboral directament relacionat amb els estudis que estic cursant. Des del principi, vaig tenir la certesa que el departament d’innovació (TMBinnova) m’oferiria l’oportunitat d’aplicar els diversos coneixements adquirits al llarg de la realització del grau d’ADE.

Com van ser les teves primeres impressions?

Els primers dies de la meva incorporació van ser una introducció al departament. En aquest període, vaig dedicar la jornada laboral a revisar la memòria anual del departament i participar en cursos i qüestionaris en línia, així com examinar detalladament diferents idees que es trobaven en fase de prototipatge. Aquestes activitats em van proporcionar l’oportunitat de familiaritzar-me amb l’entorn del departament de TMBinnova i adquirir un coneixement més profund sobre els diferents projectes duts a terme a TMB.

Si he de ser honest, inicialment no tenia grans expectatives quant al potencial d’aprenentatge associat a aquestes pràctiques, però, amb el transcurs dels dies, haig de reconèixer que la meva percepció inicial era equivocada. Actualment, puc afirmar amb certesa que la meva participació en el departament d’innovació ha estat una experiència summament enriquidora, des del punt de vista tant personal com professional.

Trobes que les pràctiques curriculars ajuden a aconseguir una bona inserció laboral, a millorar la que ja tens o a canviar de sector professional?

Considero que la realització de pràctiques és molt important, des del punt de vista tant acadèmic com laboral. Fent aquestes pràctiques s’aconsegueix desenvolupar i posar en pràctica les habilitats i els coneixements adquirits al llarg dels semestres universitaris, i això proporciona una valuosa experiència en l’àmbit laboral en què t’estàs formant.

També, el benefici de fer les pràctiques se centra en la possibilitat d’establir connexions laborals, ja que, si l’estudiant demostra un rendiment destacat, això pot donar-li la possibilitat d’optar a un lloc de treball en aquesta mateixa empresa, o bé que aquesta emeti una carta de recomanació per poder presentar-la davant d’altres empreses.

A més, també proporciona l’oportunitat d’avaluar si el tipus de feina que es duu a terme ens agrada. Aquesta experiència permet reflexionar sobre les expectatives laborals una vegada s’acaba el grau universitari, així com avaluar si realment estàs cursant l’especialització correcta en funció de les teves expectatives professionals.

En la teva opinió, creus que hi ha hagut una bona connexió entre la part acadèmica i la laboral?

Sí, ha estat molt eficient. Tant la persona encarregada de la gestió de pràctiques a TMB com la tutora de la UOC de pràctiques han mantingut una comunicació constant, i això ha facilitat considerablement tot el procés.

Com valores el teu pas per TMB?

La meva experiència en l’àmbit d’innovació ha estat molt gratificant. Haig d’agrair el tracte rebut, tant per part de TMB, en conjunt, com per part del responsable d’Innovació Corporativa i per la directora d’Innovació i Transformació Digital. M’han involucrat de manera activa en tots els projectes que estaven en curs, i amb això han fet que em sentís part de l’equip. És evident que tant l’empresa com l’àmbit on he desenvolupat les pràctiques han mostrat un nivell de compromís notable amb els estudiants.

Durant la meva estada, he aconseguit potenciar habilitats crucials, com la capacitat per identificar oportunitats de millora i innovació, el desenvolupament de processos de prototipatge i la col·laboració efectiva en equips de treball, entre altres. A més, he adquirit coneixements tècnics, tant de l’àrea de bus com de la de metro, ja que a TMB la implementació d’innovacions i millores es duu a terme mitjançant la cocreació i la col·laboració estreta entre diferents departaments i empreses externes, i això ha contribuït significativament a la meva formació i experiència professional.

Durant les pràctiques, Bernat Fernández Pinto, responsable d’Innovació Corporativa de TMB i tutor de Rubén, s’ha ocupat de guiar i enriquir la seva experiència. “He facilitat el coneixement de tots els projectes en els quals estàvem immersos, i li he proporcionat una comprensió detallada del seu desenvolupament. Aquesta exposició li va permetre explorar diverses opcions per a la resolució de projectes mitjançant tècniques innovadores. A més, hem implementat l’enfocament learning by doing, a partir del qual li hem proporcionat un cas pràctic. A través de la metodologia design thinking, el vaig desafiar a trobar solucions per a un problema específic. Aquesta aplicació pràctica li va donar l’oportunitat de desenvolupar habilitats i utilitzar els conceptes teòrics apresos en un entorn empresarial real. En resum, el meu rol ha estat conrear la seva comprensió integral dels projectes, fomentar la innovació i proporcionar oportunitats concretes per aplicar els seus coneixements teòrics a la pràctica”, resumeix Fernández Pinto.

En la seva opinió, què és el que s’emportarà en Rubén després del seu pas per TMB?

En Rubén ha obtingut una visió detallada del funcionament pràctic de l’àrea d’Innovació, i ha experimentat la interacció clau amb altres àrees de l’empresa. La comunicació fluida i efectiva amb diferents departaments s’ha revelat com un element fonamental per al progrés reeixit dels projectes. A més, ha adquirit valuoses tècniques d’innovació que, sens dubte, enriquiran el seu enfocament en projectes futurs. La combinació de coneixements pràctics i d’habilitats interpersonals derivades d’aquestes pràctiques contribuirà significativament al seu desenvolupament professional i a la seva capacitat per abordar desafiaments complexos en el camp de la innovació.

D’altra banda, què aporten els alumnes que, com en Rubén, fan les seves pràctiques a TMB?

Els estudiants, i en aquest cas en Rubén, sempre ens aporten. Tenen una altra visió del dia a dia i altres maneres de treballar que, personalment, m’agrada conèixer. L’entusiasme que posen per aprofitar i aprendre durant les pràctiques és energia per al departament, i això ens fa estar encara més motivats.

Per a l’àrea, és una font de recurs addicional per a projectes específics: ajuda en tasques específiques i alleuja la càrrega de treball de l’equip existent. És important proporcionar als estudiants en pràctiques un entorn d’aprenentatge significatiu i desafiador perquè puguin maximitzar el seu impacte i, al mateix temps, l’empresa pugui beneficiar-se de les seves aportacions.

Per últim, és una molt bona oportunitat per identificar talent per a posicions futures.

Finalment, Román Losada Vincent, responsable de Pràctiques a TMB, actua com a “enllaç entre les necessitats i oportunitats que ofereix l’organització i les expectatives dels estudiants”, sintetitza Losada. I afegeix: “A més, em responsabilitzo d’impulsar el programa de pràctiques a TMB, el qual té per objectiu que els estudiants coneguin altres àmbits, independentment d’on s’estan fent les pràctiques. També em responsabilitzo de fomentar la seva integració a l’organització, generar l’orgull de pertinença fent les pràctiques a TMB i facilitar una xarxa d’estudiants durant la seva estada amb nosaltres”.

A TMB tenim un programa dirigit als estudiants en pràctiques, que consisteix en:

• Un pla d’acollida perquè els estudiants se sentin integrats i coneguin l’empresa.

Accions d’integració amb els programes “Comença el dia amb…”, en què s’organitzen visites mensuals a diferents centres de treball; o “Coneix TMB”, en què, una vegada al mes, tots els estudiants en pràctiques es connecten online amb un àmbit de l’organització en el qual un tutor i l’estudiant expliquen en quins projectes estan treballant.

Seguiments mensuals amb els tutors i estudiants per garantir l’acompliment del projecte formatiu i d’integració.

En la seva opinió, quina és la clau perquè unes pràctiques siguin útils?

Gestionar les diferents sol·licituds ens ha portat a la conclusió que cada estadi del programa té la seva importància i ens ajuda a millorar. Primer, l’entrevista entre el tutor d’empresa i l’estudiant és l’espai propici per concretar expectatives i projectes. I, en segon lloc, els seguiments ens ajuden a detectar possibles desviacions i dur a terme accions perquè les pràctiques siguin productives per a l’estudiant i l’empresa.

Quins beneficis té per a una empresa tenir estudiants de la UOC en pràctiques?

Si n’hem d’esmentar alguna, és la capacitat per treballar en un entorn a distància, que és al que estan habituats.

(Visited 329 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Periodista
Comentaris
Deixa un comentari