L’economia col·laborativa com a proposta alternativa a la moda ràpida

19/03/2021
ramon ruiz moda ràpida

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy va tenir lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual «Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives», estudiant de doctorat Ramon Ruiz, analitza l’economia col·laborativa com a proposta alternativa a la moda ràpida, centrant-se en el comportament de consumidor i l’ús de plataformes socials i virtuals a la xarxa.

“Amb la pandèmia de la COVID-19 hem passat de la moda ràpida a la moda zero (stop fashion), el que reforça la meva tesi sobre la idea de compartir i llogar roba en comptes de tenir-la en propietat”, explica Ruiz.

Per l’investigador, el comportament del consumidor ha començat a canviar i ara tendeix a preferir comprar mitjançant les botigues virtuals, les xarxes socials i, per descomptat, les plataformes de l’economia col·laborativa, la qual cosa “exigirà l’ús i el desenvolupament de noves tecnologies de simulació virtual, com la realitat augmentada i, evidentment, l’aplicació de la intel·ligència artificial. Això ajudarà a prendre decisions i a determinar el comportament dels consumidors”.

Veure el vídeo complet de L’economia col·laborativa com a proposta alternativa a la moda ràpida, amb l’estudiant de doctorat Ramon Ruiz

Puedes seguir la conversación sobre el impacto de la COVID-19 en la Sharing Economy en nuestras redes sociales a través del hashtag #SharingEconomyUOC y #IWSEbarcelona


The 7th International Workshop on the Sharing Economy took place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, the doctoral student Ramon Ruiz analyses the shared economy as an alternative proposal to fast fashion, focusing on consumer behaviour and the use of online and social network platforms.

“With the COVID-19 pandemic, we have gone from fast fashion to stop fashion. This corroborates my thesis on the idea of sharing and renting clothes instead of possessing them,” Ruiz explains.

The researcher believes that consumer behaviour has started to change and now consumers prefer to buy through online shops, social networks and, of course, shared economy platforms, which “will require the use and development of new virtual simulation technologies, such as augmented reality and, of course, the application of artificial intelligence. This will help in decision-making and in determining consumer behaviour”.

See the complete video of Shared economy as an alternative proposal to fast fashion, with the doctoral student Ramon Ruiz.

You can follow the conversation about the impact of COVID-19 on the Sharing Economy, as well as the latest news about the workshop on our social networks through the hashtag #SharingEconomyUOC and #IWSEbarcelona

(Visited 71 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari