Consum col·laboratiu de moda

16/02/2021
samira-iran_cat

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy tindrà lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual «Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives», la investigadora de la Universitat Tècnica de Berlín, la Dra. Samira Iran, analitza com la pandèmia de la COVID19 ha afectat el consum de moda i per tant, si aquesta afectació pot implicar canvis favorables respecte a un consum més sostenible de roba.

Com explica Samira Iran, les mesures restrictives en el confinament van implicar el tancament de botigues, emmagatzematge de productes, pèrdua de llocs de treball, cancel·lació de comandes i impagaments als treballadors de la confecció. Aquests canvis van exercir encara més pressió sobre les poblacions ja vulnerables dels països de l’hemisferi sud.

La investigació que desenvolupa Iran vol intentar esbrinar quina serà la resposta de la indústria de la moda a la pandèmia. Per a la investigadora, aquesta pot ser “una oportunitat per avançar cap a la sostenibilitat, per exemple, disminuint el nombre de temporades de moda o bé veure si algunes pràctiques de consum col·laboratiu de moda han canviat i com ho han fet durant la pandèmia en diferents països, i si aquests canvis s’observen també després de la pandèmia”.

Veure el vídeo complet de Consum col·laboratiu de moda amb l’experta en economia col·laboratiu, indústria de la moda i comportament de consumidor, Samira Iran.

Pots seguir la conversa sobre l’impacte de la COVID-19 a la Sharing Economy, així com les últimes notícies sobre el workshop a les nostres xarxes socials a través del hashtag #SharingEconomyUOC i #IWSEbarcelona


The 7th International Workshop on the Sharing Economy will take place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, Technical University of Berlin researcher Dr Samira Iran analyses how the COVID-19 pandemic has affected fashion consumption and whether this may lead to positive changes toward more sustainable fashion consumption.

As Samira Iran explained, the lockdown restrictions led to closed shops, product put in storage, job losses, cancelled orders and payment defaults to garment workers. These changes put even more pressure on the already vulnerable group of people in the global south countries.

Iran’s study seeks to determine how the fashion industry will respond to the pandemic. The researcher believes that it may be “an opportunity to move forward toward sustainability, for instance, by reducing the number of fashion seasons” and that “it would also be interesting to investigate if and how some of the collaborative fashion consumption practices have changed during the pandemic in different country contexts and whether these changes can also be observed after the pandemic”.

  • See the full video of Collaborative fashion consumption with Samira Iran, expert in collaborative economy, fashion industry and consumer behaviour.

You can follow the conversation about the impact of COVID-19 on the Sharing Economy, as well as the latest news about the workshop on our social networks through the hashtag #SharingEconomyUOC and #IWSEbarcelona

(Visited 103 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari