El potencial de les innovacions de mobilitat entre particulars

04/03/2021
laurie kerr mobilitat

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy va tenir lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual «Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives», la investigadora de la Universitat d’Anglia de l’Est, Laurie Kerr, analitza com la pandèmia de la COVID19 ha afectat les innovacions de mobilitat entre particulars, com poden ser l’ús compartit de vehicles o de viatges entre particulars.

Com explica la investigadora, durant els primers mesos de la crisi de la COVID-19 va haver-hi més persones que mai treballant des de casa, amb la qual cosa “va disminuir la necessitat o la possibilitat de viatjar a distàncies més llargues. En conseqüència, tant l’oferta com la demanda de mobilitat entre particulars es van reduir considerablement”.

A mesura que els confinaments comencen a disminuir i es reprèn la mobilitat, Kerr assenyala que existeixen dues perspectives entre els usuaris de mobilitat compartida: mentre que alguns passatgers afirmen que no els faria res seguir viatjant en cotxe amb altres usuaris, gran part dels conductors assenyalen que, en aquest moment, no se sentirien còmodes compartint el seu vehicle amb estranys.

Com proposa Laurie Kerr, l’aparent augment de dubtes que tenen aquestes persones a l’hora de compartir de nou els seus vehicles podria plantejar preguntes interessants sobre si (i com) les dimensions de confiança i l’afecció simbòlica que tenim als nostres cotxes particulars i, de fet, a les nostres possessions personals, han canviat en resposta a la COVID-19.

Veure el vídeo complet d’El potencial de les innovacions de mobilitat entre particulars, amb la investigadora doctoral Laurie Kerr.

Pots seguir la conversa sobre l’impacte de la COVID-19 a la Sharing Economy, a les nostres xarxes socials a través del hashtag #SharingEconomyUOC i #IWSEbarcelona


The 7th International Workshop on the Sharing Economy took place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, Laurie Kerr, a researcher at the University of East Anglia, analyses how the COVID-19 pandemic has affected P2P mobility innovations, such as car or ride-sharing.

As the researcher explains, during the first few months of the COVID-19 crisis, there were more people than ever working from home, which “decreased the need or possibility for travelling longer distances. Consequently, there was a considerable drop in P2P mobility supply and demand”.

As lockdown starts to ease and mobility resumes, Kerr identifies two viewpoints among shared mobility users: while some passengers say that they would not mind sharing a car trip with other users, most drivers say that, as things are at the present, they would not feel comfortable sharing their vehicle with people they do not know.

As Laurie Kerr proposes, the apparent increase in people’s uncertainty about sharing their vehicles again may raise interesting questions about whether (and how) the trust and symbolic attachment dimensions we associate with our vehicles (and with our personal possessions in general) have changed in response to COVID-19.

See the complete video of The potential of P2P mobility innovations, with the doctoral researcher Laurie Kerr.

(Visited 36 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari