NOUTUR Logo
Noves perspectives en Turisme i Oci

Tesis

  • Soliguer-Guix, A. (2024). La construcció psicosocial de l’actitud de la comunitat local davant el turisme: turismefòbia, protesta turística i resposta emocional [Tesi doctoral, Universitat Oberta de Catalunya]. Codirigida per: González-Reverté, F.
  • Olano-Pozo, J. X. (2019). Qui viu a les destinacions turístiques i per què? Anàlisi de l’atracció de treballadors creatius i de baixa especialització en les destinacions del sistema urbà català [Tesi doctoral, Universitat Rovira i Virgili]. Codirigida per: González-Reverté, F. i Anton-Clavé, S.
  • Corrons-Giménez, A. F. (2018). Análisis de la influencia de los valores humanos y las actitudes en el proceso de adopción de redes virtuales de intercambio no monetario: enfoques actitudinal, motivacional y panárquico [Tesi doctoral, Universitat Jaume I]. Codirigida per: Garay-Tamajon, L. i Grandío-Botella, A.
(Visited 2 times, 1 visits today)