NOUTUR Logo
New Perspectives in Tourism & Leisure

Thesis

  • Soliguer-Guix, A. (2024). La construcció psicosocial de l’actitud de la comunitat local davant el turisme: turismefòbia, protesta turística i resposta emocional. [Doctoral dissertation, Universitat Oberta de Catalunya]. Directed by: González-Reverté, F.
  • Olano-Pozo, J. X. (2019). Qui viu a les destinacions turístiques i per què? Anàlisi de l’atracció de treballadors creatius i de baixa especialització en les destinacions del sistema urbà català [Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili]. Co-directed by: González-Reverté, F. i Anton Clavé, S.
  • Corrons-Giménez, A. F. (2018). Análisis de la influencia de los valores humanos y las actitudes en el proceso de adopción de redes virtuales de intercambio no monetario: enfoques actitudinal, motivacional y panárquico [Doctoral dissertation, Universitat Jaume I]. Co-directed by: Garay-Tamajon, L. i Grandío Botella, A.
(Visited 7 times, 1 visits today)