NOUTUR Logo
Noves perspectives en Turisme i Oci

Projectes d’R+D en marxa

EPTUR. “Procesos adaptativos e impactos de la economía de plataforma turística en España en un contexto de cambio continuo. Un análisis desde la comparativa territorial”. Programa estatal de Investigación, Desarrollo e innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2021-2024.

El projecte EPTUR parteix de les reflexions conceptuals i metodològiques i els resultats obtinguts a l’anterior projecte del Programa Estatal d’R+D+i Orientada als Reptes de la Societat ECCOLTUR (2018-2020) desenvolupat pels membres del grup de recerca Noves Perspectives en Turisme i Oci (NOUTUR) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), al qual té la voluntat de donar continuïtat i profunditat, així com de diferents investigacions liderades al si. Es nodreix també de l’experiència i els resultats aconseguits pels investigadors del grup Estudis Urbans i del Turisme (URByTUR) de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) que participen en aquesta proposta, així com dels relacionats amb nous investigadors que s’incorporen a l’equip des d’altres universitats i institucions nacionals i internacionals, conformant un equip de recerca sòlid, inter i multidisciplinari i amb trajectòries i coneixements complementaris.

A partir dels antecedents i els resultats previs de l’equip de recerca, el projecte EPTUR es planteja l’objectiu científic general d’analitzar l’evolució i els processos d’integració, adaptació i resiliència de l’economia de plataforma turística (EPT) a Espanya a l’actual context d’acceleració dels processos de digitalització. Partim de la hipòtesi que l’acceleració dels processos de digitalització, accentuada en l’actual context de crisi de mobilitat generada per la pandèmia, genera i genera una transformació adaptativa de les manifestacions de l’EPT al nostre país, amb conseqüències de diversa índole per a la sostenibilitat de les destinacions turístiques on té presència, així com per a la viabilitat dels sectors associats. Tenint en compte la magnitud que històricament ha tingut el turisme en la producció i l’ocupació al nostre país i la creixent rellevància de l’EPT, comprendre aquests processos i les transformacions i impactes derivats suposa un repte especialment rellevant a escala social i econòmica.

En aquest sentit, també considerem que els processos de digitalització poden ser un eix vertebrador de la reactivaió i recuperació del turisme i que les performativitats que adquireixi l’EPT poden influir decididament en els efectes socioeconòmics d’aquesta recuperació, encara més sent una de les línies estratègiques identificades pel Govern i la Unió Europea per al futur desenvolupament del país. A més, atesa la diversitat territorial del nostre país, entenem que aquests processos comportaran adaptacions i resiliències desiguals i diverses, necessitant un estudi comparatiu així com la identificació de noves fonts d’informació i variables per a la seva comprensió i posterior gestió. Finalment, considerem que la perspectiva de gènere s’ha d’incloure de manera transversal en tots els nostres objectius atès l’impacte desigual de l’EPT en les dones, així com el potencial existent per a l’emprenedoria femenina en la imbricació d’aquest fenomen amb l’economia social.

(Visited 7 times, 1 visits today)