NOUTUR Logo
New Perspectives in Tourism & Leisure

Sobre el grup NOUTUR

El grup NOUTUR (noves perspectives en turisme i oci) adopta un enfocament experimental i dinàmic del turisme i l’oci com a fenòmens socials amb impactes i trajectòries reals, que combinen la teoria de frontera amb la recerca empírica centrada en la utilitat social i l’impacte. El grup aborda les preocupacions socials recents que el turisme com a fenomen ha generat en diferents espais i proposa opcions per millorar la seva competitivitat i la seva sostenibilitat. Com a nucli principal, NOUTUR adopta una concepció multidisciplinària del turisme i l’oci com a poderosos agents de canvi.

El grup considera perspectives actuals i futures sobre aquestes transformacions, perquè el camp de recerca no es limita exclusivament al turisme, sinó que també s’estén als contextos circumdants. Actualment, el turisme és el cor d’una multitud de transformacions, justificant així una anàlisi més innovadora, oberta, transversal i inclusiva. El grup canalitza el canvi epistemològic més ampli que s’està produint en aquest camp de recerca, que apunta cap a un reposicionament del turisme des de la perifèria fins al nucli de les ciències socials. Anteriorment, l’estudi del turisme estava preocupat per esdeveniments excepcionals i efímers en la vida de les persones. Avui el turisme es considera una dimensió fonamental de la vida quotidiana i és més necessari que mai tenir una visió global, sistèmica i multidisciplinària del turisme.

COM HO FEM?

Triangulació

metodològica

Combina enfocaments qualitatius i quantitatius per desafiar els mites contemporanis en àrees clau específiques i a diferents escales d’anàlisi.

Equip

multidisciplinari

Professionals dels àmbits de l’economia, la geografia i el turisme, amb una extensa experiència en l’àmbit de la recerca i la docència.

LÍNIES DE RECERCA

Fent clic a la imatge coneixereu amb detall les línies de recerca del grup NOUTUR.

Temàtica de les línies de recerca del grup NOUTUR
(Visited 29 times, 1 visits today)