Vols aprendre a editar un llibre digital?

24 de febrer de 2014

Imatge ScriptoriumLa digitalització del text és un procés ja imparable que s’està donant a totes les disciplines relacionades amb el coneixement. En el món de l’edició de llibres això no és diferent i els suports físics van deixant pas, a poc a poc, als nous dispositius digitals. Els nous lectors accedeixen als continguts des de dispositius molt diferents: tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, portàtils, etc. I, a més, ho fan en constant mobilitat; això configura un nou context per al llibre al que el sector editorial ha de donar resposta.

Els llibres digitals han de ser adaptables, han d’incorporar informació semàntica que permeti una indexació dels continguts més enllà de la classificació temàtica i han de ser fàcilment actualitzables. Aquestes característiques només les reuneix el format EPUB, un format que s’ha consolidat com l’estàndard de l’edició de llibres digitals en la gran majoria del sector editorial, obert i de mercat.

A fi de donar resposta  a aquests nous reptes de l’edició digital hem dissenyat l’assignatura Tecnologia digital aplicada a l’edició, amb un plantejament eminentment pràctic i obert a tothom. L’objectiu del curs és aprendre a editar un text per transformar-lo en un llibre digital complet. Tots els estudiants que realitzin el curs sabran partir d’un text nu i transformar-lo en un llibre digital en format EPUB.

En aquesta nova edició del curs hem inclòs una breu introducció al codi HTML i un repàs formal a les fulles d’estil en cascada o CSS, ambdós elements vitals per a comprendre i poder treballar amb el format EPUB.  L’acostament al codi es farà amb un enfocament pràctic i contextualitzat al sector del llibre digital. L’objectiu no és tant aprendre a codificar, sinó comprendre el codi per a tenir un control més ampli sobre l’edició digital.

Tots els processos informàtics necessaris (descàrrega i instal·lació del programari lliure, configuració bàsica, etc.) seran explicats detalladament i acompanyats de material multimèdia.

Els estudiants adquiriran un coneixement base del context digital i vocabulari suficient per a participar en el procés de reflexió entorn del llibre digital i la seva edició, i aprendran els fonaments per a poder seguir publicant, amb solvència i sostenibilitat, en el context actual de l’edició digital.

Ferran Adell és llicenciat en filosofia i màster en Filosofia Contemporània. És consultor de les assignatures Fonaments i evolució de la multimèdia i Mitjans interactius, ambdues del grau en Multimèdia de la UOC. També fa classe de Cultura Digital a ELISAVA en el marc de la Interacció i el Disseny i investiga sobre els usos socials i educatius de les noves tecnologies. És tècnic informàtic, maquetador web i consultor digital i un addicte a les noves formes de manifestació artística a la Xarxa.

La docència d’aquesta assignatura es farà en català i castellà (aula bilingüe).

Tecnologia digital aplicada a l’edició és una assignatura del segon semestre del postgrau Llibre i lectura e la societat de la informació UOC-Grup 62(30 ECTS). També forma part dels cursos d’especialització Tecnologies i recursos per al llibre i la lectura i Edició i tecnologies. Aquesta assignatura també es pot cursar lliurement.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari