Blog del Màster d'Edició Digital

Presentació

En els darrers decennis les tecnologies de la informació i de la comunicació han modificat radicalment les formes de producció, distribució i consum de continguts. La indústria està experimentant un canvi de paradigma que, de manera irreversible i a una velocitat de vertigen, està capgirant el perfil i el modus operandi dels agents implicats en tota la cadena de producció de continguts i productes culturals en un mercat supranacional i multilingüe. Com és prou sabut, la música, el cinema, la fotografia, els videojocs, els diaris, les revistes i els llibres són concebuts —bé per professionals, bé per amateurs— cada vegada més segons uns patrons propiciats per Internet i són abocats a la Xarxa —bé per a treure’n un profit comercial, bé per compartir-ho de manera gratuïta— amb la voluntat d’arribar a qualsevol lloc del mapamundi on hi hagi connexió.

Vist des del prisma de la democratització del coneixement i de l’oci, la digitalització obre uns escenaris inèdits amb extraordinaris beneficis universals quant a la difusió i gaudi de la cultura: Wikipedia i YouTube en són el paradigma. En el món dels continguts textuals aquesta metamorfosi, tanmateix, és viscuda de manera més o menys traumàtica per part dels professionals implicats en qualsevol dels àmbits del món del llibre. Els avenços tecnològics, l’estira-i-arronsa del llibre digital per als escolars, la ubiqüïtat dels gegants Google, Apple i Amazon, la puixança de l’autopublicació i, sobretot, el creixent nombre de lectors tecnòfils, pantallitzats i interactius, estan obligant els diferents actors de la cultura escrita a adaptar-se constantment a realitats molt dinàmiques, magmàtiques i –ai las!- de futur incert.

Curt: la pantallització del món sacseja la galàxia Gutenberg. Els continguts textuals ja fa uns anys que han deixat de tenir com a principal suport el paper; la seva creació, ús i consum es realitza progressivament en suport digital i via Internet. Els informes confirmen els creixents índex de lectura en pantalla, cada vegada més en streaming, en especial entre els nadius digitals. Els ordinadors, les tauletes (tablets), els telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) i els dispositius de paper i tinta electrònics (ereaders) estan substituint el llibre, el diari i la revista tradicionals com a suport de lectura. El llibre digital s’instal·la a cavall entre el palimpsest i el work in progress. A més, segons que ens vaticinen, el futur és el llibre enriquit; això és, que inclou continguts multimèdia. El fenomen, arreu, afecta escriptors, editors, agents literaris, traductors, crítics, acadèmics, lectors, bibliotecaris, mestres i alumnes, gestors culturals, llibreters, periodistes i investigadors.

Per a tots ells –o per als que desitgin ser-ne- s’ha concebut el Màster d’Edició Digital (Ca / Es). El col·lectiu d’acadèmics i professionals que integrem l’equip docent estem convençuts que la digitalització obre unes expectatives extraordinàries per al món del llibre i de la lectura que convé saber aprofitar. La nostra missió és proporcionar coneixement multidisciplinari, eines tecnològiques, experiència professional i reflexions d’abast intel·lectual als diferents agents de la cultura escrita. Pretenem contribuir en el procés de reinvenció que han de dur a terme aquests agents -o d’invenció per als nouvinguts als diferents gremis-, proporcionar fórmules creatives per tal que cadascú sàpiga rendibilitzar el capital del seu coneixement tradicional en els nous escenaris digitals.

El deure de l’acadèmia amb la cultura llibresca i l’absolut convenciment que l’activitat que es duu a terme en el marc del postgrau és un actiu que convé visibilitzar més enllà de les nostres aules digitals ens ha empès a posar en marxa el bloc que avui inaugurem. Volem compartir coneixement, reflexions i expertesa, d’una banda, i, de l’altra, fer xarxa entre els diferents actors del món del llibre. Dit altrament: desitgem que el blog esdevingui una tribuna pública en la qual acadèmics, professionals i estudiants donem a conèixer idees, intercanviem parers i dades, expliquem projectes i seguim de prop aventures en diferents àmbits del món del llibre i de la lectura. I, alhora, que aquest espai propiciï la interconnexió entre professionals, empreses, institucions i creadors i, al capdavall, que estimuli la identificació i promoció de talents. Per part de l’equip docent, ens comprometem a treballar perquè així sigui.

(Visited 6 times, 1 visits today)