Blog del Màster d'Edició Digital

Publicacions

LLIBRES:

Adell, Ferran (2016). Edición en EPUB. Barcelona: Editorial UOC.

Cordón-García, José-Antonio; Alonso Arévalo, Julio; Gómez Díaz, Raquel; Alonso Berrocal, José Luís (2014). El ecosistema del libro electrónico universitario. Madrid: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Cordón-García, José-Antonio; Alonso Arévalo, Julio; Gómez Díaz, Raquel (2013). Social Reading: Platforms, Aplications, Clouds and Tags. Oxford: Chandos Publishing.

Iribarren, Teresa; Gassol, Olívia; Aibar, Eduard (ed.). (2014). Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital, Lleida: Punctum.

Iribarren i Donadeu, Teresa; Škrabec, Simona (ed.). (2012). Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació, Barcelona: Editorial UOC.

CAPÍTOLS DE LLIBRE:

Allés Torrent, Susanna; M. N. Muñiz Muñiz (2013). “Per un’edizione ipertestuale bilingüe dello Zibaldone”. A: M. N. Muñiz Muñiz, ed. Lo «Zibaldone» di Leopardi come ipertesto. Atti del Convegno internazionale (Barcellona, 26-27 ottobre 2012). Firenze: Leo Olschki, p. 343-357.

Iribarren, Teresa (2016) “Poesia i identitat digital: els blogs de Josep Porcar, Sònia Moll i Josep Pedrals”. A: Pons, Margalida; Reynés, Josep Antoni (Ed.) Poètiques liminars: imatge, escena, objecte, trànsit, Palma: Publicacions de la Universitat de les Illes Balears, p. 277-293.

Iribarren, Teresa (2014). “Literatura i migració digital”. A: Iribarren, Teresa; Gassol, Olívia; Aibar, Eduard, eds. Cultura i tecnologia: els reptes de la producció cultural en l’era digital. Lleida: Punctum, p. 13-36.

ARTICLES:

Adell, Ferran (2015). “Hibridació, marcatge semàntic i l’enriquiment dels llibres digitals”. Digithum, No. 17, p. 1-6.

Allés Torrent, Susanna (juny 2015). “Edición digital y algunas tecnologías aliadas: codificación TEI y transformaciones XSLT”. Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas, No. 822, p. 18-21.

Cordón-García, José-Antonio (2014). “Nuevas tendencias en el libro electrónico universitario”. Anuario ThinkEPI, Vol. 8, p. 269-276.

Cordón-García, José-Antonio; Gómez Díaz, Raquel (2014). “The Changes in the Way to Create, View and Preserve Digital Information”. Information Resources Management Journal, Vol. 27, No. 3.

Cordón García, José Antonio; Gómez Díaz, Raquel; Alonso Arévalo, Julio (2014). “E-Book Publishing in Spain: The Paradoxes of a Dual Model”. The Electronic Library, Vol. 32, No. 4, p. 567-582.

Costa-Knufinke, Joana (2012). “Overview of the Spanish eBook Market”. Publishing Research Quarterly, Vol. 28, No. 2, p. 135-142.

Costa-Knufinke, Joana (2010). “La entrada del libro electrónico en las editoriales españolas”. Tesina dirigida per la Dra. Loreto Vilar. Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona.

Costa-Knufinke, Joana (2010). “Adaptación de las editoriales españolas al libro electrónico”. El Profesional de la Información, Vol. 19, No.1, p. 13-20.

Llobet Domènech, Jordi; García Grau, Consol (2014). “Editorials i biblioteques: escenaris i fórmules de col·laboració a Catalunya (2012-2013)”. Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, Vol. 3, p. 46-57.

Llobet Domènech, Jordi; Ventura, Núria; Matamoros, Eva (2013). “Fons especials i recursos bibliogràfics digitals a les biblioteques públiques de Catalunya”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, No. 30.

Oliver, Antoni; Coll-Florit, Marta; Iribarren, Teresa; Climent, Salvador (2014). “InLéctor: enhanced bilingual e-books for language learning”. International Journal on Advances in Education Research, Vol.1-2, p. 64-78.

RESSENYES I NOTES:

Adell, Ferran (2013). “La gestió dels drets d’autor, un del grans reptes del context digital”. Blog del Llibre DigitalCa / Es

Costa-Knufinke, Joana; Puentes, Adrián (2011). “Lessons From Creating the World’s Largest Spanish eBook Catalogue. Interview of Patricia Arancibia”. Digital Book World – Blog.

Costa-Knufinke, Joana (2011). “The State of the Spanish eBook Market for Authors and Publishers”. Digital Book World – Blog.

Girbés, Joan Carles (2014). “L’edició ‘imprescindible'”. El País. Quadern.

Girbés, Joan Carles (2014). “Odi a les llibreries”. El País. Quadern.

Girbés, Joan Carles (2014). “Despullar els pregudicis (literaris)”. Blog del Llibre DigitalCa / Es

Girbés, Joan Carles (2013). “L’auge dels clubs de lectura virtuals”. Blog del Llibre DigitalCa / Es

Iribarren, Teresa (2015). “Sant Jordi i la defensa del llibre en paper, segons Baulenas”. Blog del llibre digital. Ca

Iribarren, Teresa (2015). “El magnetisme del pingüí”. Blog del llibre digital. Ca / Es

Llobet, Jordi (2014). “Editors i biblioteques: tan a prop i tan lluny” [ressenya de José Antonio Cordón-García, Los componentes estructurales del nuevo ecosistema del libro: editores y bibliotecas, el camino hacia la convergencia. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2014]. Blog del Llibre Digital. Ca / Es

Llobet, Jordi (2012). “Lletres sense fronteres” [ressenya de Teresa Iribarren i Donadeu; Simona Škrabec, eds. Constel·lacions variables. Literatura en la societat de la informació. Barcelona: Editorial UOC, 2012]. Blog del Llibre Digital. Ca / Es

Llobet, Jordi (2012). “La Web és el nostre llibre?” [ressenya de François Bon, Après le livre. Paris: Éditions du Seuil, 2011]. Blog del Llibre Digital. Ca / Es

Rotger, Neus (2014). “Tres analogías históricas para el cambio de paradigma del libro”. Puentes de Crítica Literaria y Cultural 1: 74-77.

Rotger, Neus (2013). “El futur del llibre. Esperant els bàrbars” [ressenya d’Olivier Larizza, La querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge numérique. Paris: Buchet-Chastel (Essais et Documents), 2012]. Blog del Llibre Digital. Ca / Es

(Visited 5 times, 1 visits today)