La revista Cavall Fort: renovar-la per celebrar els 60 anys. Part II

16 de febrer de 2022

Aquest gener de 2022 hem estrenat una nova etapa a Cavall Fort, amb la revista renovada. I en què es concreten, aquests canvis respecte dels números anteriors? 

Per una banda, amb un nou disseny i un nou enfocament general: a partir d’una sèrie d’elements distintius de la capçalera antiga, per tal de mantenir-ne l’essència, s’ha creat una capçalera nova, més funcional. 

Hi ha menys elements a les pàgines, respiren més, són més clares, tant la portada com les interiors. S’han canviat les tipografies. La portada té un gramatge una mica superior i un acabat exterior brillant. A la doble pàgina inicial es presenta el número d’una manera més amable, fent que tots els lectors, els habituals però també els nous, se sentin acollits.

Per altra banda, s’han creat uns personatges nous, els Onze de Cavall Fort, que sortiran a cada número en diferents gags. Són un equip paral·lel al de Cavall Fort, que participaran del dia a dia de la revista i que permeten incorporar un punt més d’humor.

I, finalment, dins de la revista, hi ha seccions que s’han redissenyat, d’altres que canvien el plantejament i els col·laboradors, i seccions noves. També hi ha canvis en algunes pàgines de còmic, amb alguns personatges habituals que se’n van i d’altres de nous que s’hi incorporen.

Uns canvis necessaris per continuar fent créixer Cavall Fort com a mínim seixanta anys més!

Mònica Estruch

Coordinadora de Cavall Fort 

i professora col·laboradora del Màster d’Edició Digital de la UOC

(Visited 15 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari