La revista Cavall Fort: renovar-la per celebrar els 60 anys. Part I

26 de gener de 2022

Cavall Fort és una revista en català, pensada per a nois i noies de 9 a 14 anys (tot i que, en realitat, no té límit d’edat, perquè hi ha lectors que encara de grans la llegeixen i la gaudeixen), que va néixer just ara ha fet seixanta anys, el desembre de 1961.

No pretenc explicar el context històric ni gaire detalls de com va néixer la revista. Només situem-nos en el moment amb tres pinzellades: any 1961, dictadura franquista, prohibició del català a l’escola. Arrencar una revista amb aquestes condicions i amb la censura a punt d’intervenir era una proesa. Això no obstant, la perseverança del grup impulsor per oferir una publicació perquè els més petits poguessin aprendre a llegir en català donà fruits. I aquests fruits s’han pogut mantenir al llarg d’aquests primers seixanta anys.

És evident que la revista ha anat evolucionant al llarg dels anys. Tant des del punt de vista del disseny com dels continguts. Per poder ser sempre una revista per als infants de cada moment, calia que fos així. I cal que segueixi essent així. La darrera gran renovació de Cavall Fort datava de l’any 2009. I fa un parell d’anys, deu anys després, es va plantejar una nova renovació coincidint amb els seixanta anys de la revista.

Certament, hi havia aspectes del disseny que encotillaven la revista. La portada, sense anar més lluny. Amb una franja lateral per posar-hi els destacats que reduïa l’espai d’il·lustració i sobretot, el feia molt vertical. Es buscava que les pàgines fossin més netes, que respiressin més, que el text destaqués per un costat i la il·lustració per l’altre, amb una unitat harmònica. I pel que fa als continguts i als plantejaments també calien alguns canvis.

I així va començar el procés de renovació, l’octubre del 2019. Quedava clar que renovar la revista volia dir fer l’exercici de replantejar-ho tot: el disseny, el format, el contingut, les seccions, els enfocaments…

Des de bon principi, tot l’equip de Cavall Fort i el Consell de redacció (un grup format per gent de l’equip i gent externa que vetlla pel contingut de la revista i en decideix els criteris de fons i les línies de publicació) hi va estar del tot involucrat, i van respondre un qüestionari per opinar sobre totes les seccions i altres aspectes relacionats amb la revista.

El gener de 2020, es va fer una anàlisi a fons del Cavall Fort que s’estava publicant: què funcionava?, què no podia deixar de ser-hi?, què s’hi trobava a faltar?, i es va verbalitzar com es volia que fos el nou Cavall Fort. Aquest va ser el punt de partida: intentar donar resposta a tot allò que es trobava a faltar sense perdre l’essència de Cavall Fort.

El procés de renovació es va fer amb moltes reunions (la gran majoria en línia, per la pandèmia) a diferents nivells, però sempre avançant amb l’objectiu de qüestionar tot el que calgués i proposar solucions o alternatives al que existia fins aleshores. Han estat dos anys de fer proves, de revisar-les, de fer-ne més, de provar textos, de pensar quina era la millor manera de transmetre allò que es volia. 

I el resultat… s’ha vist en el número 1427, corresponent a la primera quinzena de gener de 2022. 

Mònica Estruch

Coordinadora de Cavall Fort 

i professora col·laboradora del Màster d’Edició Digital de la UOC

(Visited 18 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari