Crea la teva aplicació educativa

13 de maig de 2021

Organitzat des del programes de Disseny, desenvolupament i creació d’aplicacions educatives, de la UOC, el professor Ferran Adell va explicar en el Seminari web sobre “Aplicacions educatives per a centres de primària i secundària” els passos que cal tenir en compte per crear i desenvolupar una aplicació educativa pròpia.

Una aplicació mòbil educativa és un programa informàtic per a dispositius mòbils, sobretot telèfons i tauletes, que es fa servir per aprendre unes habilitats o conceptes determinats, des de parlar una llengua o memoritzar les taules de multiplicar fins a coneixements i competències més complexos que requereixin històries interactives.  Com va exposar Adell en la seva intervenció, les aplicacions mòbils educatives són interessants, entre altres coses, perquè són molt transversals i permeten treballar conceptes i continguts ben diferents de maneres molt diverses, i perquè qualsevol docent o professional amb uns coneixements mínims de gestió d’eines informàtiques pot aprendre a crear-ne una.

 Per fer un ús correcte de les aplicacions mòbils educatives és imprescindible condicionar-ne l’ús a un pla pedagògic previ. Només així ens faciliten el camí per millorar l’aprenentatge i ens evitem resultats decebedors. Caldrà doncs, definir primer a qui ens adrecem, què volem que aprengui i en quin context. Per això, és important associar les apps a competències i resultats concrets, a tasques específiques. I és que les apps poden ser un complement educatiu de primer ordre sempre que vagin acompanyades d’una planificació de les tasques d’acord amb uns objectius. Per fer-ho possible, tenim dues opcions. La primera és buscar una aplicació entre l’oferta existent que encaixi amb el nostre pla pedagògic. L’altra, és crear-la a mida. De fet, ningú altre com el professor mateix coneix les necessitats educatives de l’aula on s’utilitzarà l’aplicació. I és per això que crear una aplicació a mida pot ser, també, una bona solució.

Si bé cada cop s’usen més aplicacions mòbils a l’aula, són encara pocs els docents o els centres que en desenvolupen de pròpies. Hi ha moltes raons que ho expliquen, com la falta de recursos o de temps i, sobretot, una certa desconfiança en la pròpia competència tecnològica. El fet és, però, que tenint clars el pla pedagògic, els processos que cal seguir per fer un relat digital i quin programari intermediari fer servir, que ens haurà de permetre desenvolupar l’aplicació sense coneixements informàtics, podem crear aplicacions educatives senzilles (i complexes), que responguin a les necessitats educatives de cada moment del curs i de cada centre, amb total autonomia.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Ferran Adell. És màster en Filosofia Contemporània (UAB), llicenciat en Filosofia (UAB), professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC, tècnic informàtic, maquetador web i consultor digital. És autor dels materials docents del curs d’estiu Crea la teva pròpia app educativa (juny-juliol 2021) i també, junt amb altres autors, dels cursos d’especialització en Disseny d’aplicacions educatives i en Desenvolupament i creació d’aplicacions educatives, que la UOC oferirà per primera vegada al curs 2021-2022.