“L’argot juvenil i el codi d’escriptura al web adolescents.cat”

26 de juliol de 2013

El treball L’argot juvenil i el codi d’escriptura al web adolescents.cat pretén analitzar la manera d’expressar-se dels joves des de dos punts de vista: per una banda, té la voluntat de detectar, classificar i expressar en xifres absolutes i relatives els mots i expressions que empren els joves i que tenen una voluntat estilística o críptica —o ambdues alhora. Paral·lelament, també intenta fer el mateix procés (detectar, classificar, etc. ) amb les transgressions dels joves en el codi d’escriptura, ja sigui amb la intenció d’estalviar temps d’escriptura o d’escurçar la llargada del missatge, d’aportar informació no verbal als textos escrits o de projectar una imatge determinada davant els altres —o totes alhora.

La perspectiva dual del treball té per objectiu validar o refutar, en primer lloc, el tòpic que diu que el català és una llengua mancada d’argot o amb un argot constituït exclusivament per calcs i manlleus del castellà i, en segon lloc, intentar escatir si tenen raó aquells que consideren les innovacions ortogràfiques i tipogràfiques dels joves a l’hora d’escriure en entorns tecnològics únicament com un reflex del seu desconeixement de la norma.

Durant la realització del TFC, el treball ha deixat de significar per a mi la culminació d’uns estudis per passar a tenir sentit en si mateix, com un projecte personal i, alhora, un repte. L’he fruït i l’he patit a parts iguals però, sobretot, he après molt, tant d’aspectes formals com de conceptes teòrics de la matèria de què tracta l’estudi.

Crec que el TFC és una bona síntesi del que significa per a mi estudiar a la UOC: un alt grau d’exigència i rigor acadèmic combinat amb un acompanyament i un suport constant per part de tutors i consultors. Vaig començar a estudiar a distància amb la sensació que seria una experiència més aviat freda i solitària i acabo amb el convenciment que a la UOC m’he sentit més acompanyat per docents i altres estudiants que en qualsevol altra etapa de la meva formació.

Albert Tantinyà Calm 
Llicenciat en Filologia catalana per la UOC

(Visited 3 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari