“La tria de codi en els treballadors d’una biblioteca pública de la ciutat de Barcelona : Anàlisi de discursos”

11 de juny de 2013
Fèlix Clemente

Seguim amb el recull d’experiències dels titulats de Fïlologia catalana i Llengua i literatura catalanes de la UOC  en relació al seu Treball Final de Carrera, avui amb Fèlix Clemente. Enhorabona!

Un cop vaig acabar el meu treball sobre el canvi i la tria de codi —català-castellà— i l’anàlisi dels discursos lingüístics, em vaig sentir alleujat, d’alguna manera semblant a com expliquen alguns autors de novel·les que, un cop acabada l’obra, la lliuren a l’editor i se n’allunyen tant com poden, si més no durant una bona temporada. El cas és que jo també he pres una certa distància amb el treball. Una distància, tanmateix, necessària per fer avançar un nou projecte —en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua— que intentaré fer sorgir d’aquesta experiència. Ara valoro la utilitat que pot tenir el treball per a qualsevol qui vulgui fer recerca sobre el canvi i la tria de codi entre català i castellà, i/o sobre l’exercici d’anàlisi crítica del discurs que vaig practicar.

La finalitat de l’estudi és establir una relació entre, d’una banda, les ideologies i la identitat —catalana, espanyola, i altres— de les treballadores d’una biblioteca pública i, d’una altra banda, les seves pràctiques lingüístiques concretes —el canvi i la tria de codi entre el català i el castellà. El marc de la recerca és la sociolingüística i l’anàlisi crítica del discurs. S’hi repassen les ideologies lingüístiques i els elements d’adscripció identitària presents en la societat catalana i, finalment, s’observa com es concreten aquests discursos genèrics en cada parlant, i com afecten en la tria i el canvi de codi. S’hi analitzen els motius pels quals un treballador canvia del català al castellà, especialment quan no se li demana de manera explícita i, en les conclusions, es tracta de palesar la relació entre la ideologia o els posicionaments en matèria lingüística, la influència de l’entorn i els comportaments lingüístics efectius dels treballadors públics. La recerca es va dur a terme a través d’entrevistes personals i d’observació directa d’escenes. S’inclou, en annex, la transcripció, tant de les entrevistes com d’algunes escenes clau.


Fèlix Clemente Cavero
Llicenciat en Filologia Catalana per la UOC 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari