Mes: setembre de 2015

Lectura de tesi doctoral General

Lectura de tesi doctoral

El passat dia 18 de maig, en el marc del Doctorat de Societat de la informació i el coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya, Joaquim Moré López va llegir la tesi “Machine Translationness: a[…]