“Contribució sociolingüística a la Viquipèdia: entrades de conceptes i d’autors”

26 de juliol de 2013
 

El meu Treball Final de Carrera (TFC), Contribució sociolingüística a la Viquipèdia: entrades de conceptes i d’autors, ha estat el resultat d’una confluència molt representativa dels meus estudis del segon cicle de Filologia catalana a la UOC, per diferents raons. D’una banda, la meva trajectòria acadèmica ha estat marcada per estudis en l’àmbit de la lingüística, de fet, la meva trajectòria anterior a la UOC ja estava marcada per la meva especialització acadèmica en aquest camp. Per tant, el TFC, centrat en la sociolingüística, és la culminació d’una formació filològica que segueix una evident coherència en el seu contingut gràcies a l’oferta variada del Pla d’estudis de la UOC. D’altra banda, les TIC tenen un paper molt important en la metodologia que segueix aquesta universitat a distància i un dels objectius del meu treball ha estat reforçar el lligam entre la sociolingüística i les noves tecnologies, concretament, l’enciclopèdia virtual la Viquipèdia.

A més a més, seguint la filosofia de la mateixa Viquipèdia, que és un treball enciclopèdic basat en el treball cooperatiu en xarxa, vam poder treballar en col·laboració amb altres companys de l’assignatura de Sociolingüística catalana, tret també molt característic de la manera de fer de la UOC.

Els objectius del treball són, en primer lloc, oferir la informació necessària perquè l’usuari de la Viquipèdia pugui conèixer conceptes essencials de la temàtica sociolingüística i els sociolingüistes catalans més importants; en segon lloc, transferir coneixement adquirit en el món universitari a la societat i, per acabar, connectar la sociolingüística amb les noves tecnologies de la informació com a font de coneixement.

El punt de partida és la voluntat d’aportar el meu granet de sorra en la creació de recursos i en el procés de difusió de la perspectiva sociolingüística al món de la lingüística, de l’educació, entre d’altres. Per aquest motiu, he escollit Internet com a mitjà de difusió i, més concretament, la Viquipèdia per la seva tasca com a eina de consulta ràpida, accessible i gratuïta, raons per les quals és molt popular. Destaco, doncs, la importància que la informació que aparegui en ella sigui de qualitat i per això el vincle entre el món acadèmic i aquesta enciclopèdia virtual pot garantir la credibilitat del seu contingut.

El marc en el qual s’engloba la tasca és en els estudis del segon cicle de Filologia catalana a la UOC. El punt de partida és l’assignatura de Sociolingüística catalana, a partir de la qual vaig rebre la formació necessària i en la qual vaig començar a treballar sobre el tema de la presència de la sociolingüística a la Viquipèdia. L’estructura del treball es divideix en dues parts: les entrades de termes nous (en total, catorze) i de sociolingüistes (en total, vuit, dels quals s’han pogut publicar cinc):

Entrades de termes                            Entrades de sociolingüistes catalans

Contacte de llengües                             Guillem Calaforra

Etnografia de la comunicació                 Josep Conill

Funcions lingüístiques de la societat       Antoni Ferrando

Identitat lingüística                                 Brauli Montoya

Interacció lingüística                               Joan Pujolar

Interposició lingüística                            Joaquim Torres

Lleialtat lingüística                                  Amadeu Viana

Manteniment lingüístic                             Xavier Vila

Normalització lingüística

Normes d’ús lingüístic

Patrons sociolingüístics

Sociolingüística interaccional

Transmissió lingüística intergeneracional

Ús lingüístic

Olalla Martínez
Llicenciada en Filologia catalana per la UOC

 
(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Blog del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari