Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

María Teresa Ballestar

 

Professora associada Economia Aplicada
Universidad Rey Juan Carlos
teresa.ballestar@urjc.es
ResearchgateORCID, Google Scholar

 

María Teresa Ballestar és professora associada a la Universitat Rey Juan Carlos, investigadora de l’ESIC Business & Marketing School i col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents sectors com la consultoria informàtica, la banca, les start-ups i el farmacèutic. Va passar més de set anys com a consultora de TI i després més d’onze anys en àrees relacionades amb l’anàlisi de dades a la banca, com ara el risc, les finances, el màrqueting i la ciència de les dades. Ha estat ocupant càrrecs directius, impulsant la digitalització, la innovació i l’anàlisi de dades en empreses emergents i farmacèutiques. Actualment és directora associada d’Estratègia de dades a Espanya en una de les empreses farmacèutiques més grans del món.

Té una llicenciatura en estadística i un màster universitari. en màrqueting i investigació de mercats, un màster en Societat de la Informació i el Coneixement i també un doctorat en Economia Aplicada. La seva investigació se centra en l’aplicació de la ciència de dades, el big data i la IA per entendre, avaluar i predir el comportament dels clients en el comerç electrònic, l’impacte de les polítiques públiques sobre la productivitat, els fenòmens econòmics i empresarials i l’impacte de la transformació digital a les empreses, on ha publicat diversos articles en revistes de primer nivell durant els darrers anys.

Articles

Ballestar, M. T., Cuerdo-Mir, M., & Freire-Rubio, M. T. (2020). The Concept of Sustainability on Social Media: A Social Listening Approach Sustainability, 12(5), 2122.

Ballestar, M. T., Díaz-Chao, Á., Sainz, J., & Torrent-Sellens, J. (2020). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital waveJournal of Business Research, 108, 119-131.

Ballestar, M.T., Doncel, L.M, Ortigosa-Blanch, A., Sainz, J. (Accepted, 2019). A novel machine learning approach for evaluation of public policies: An application in relation to the performance of university researchers. Technological Forecasting and Social Change. 

Ballestar, M. T., Grau-Carles, P., y Sainz, J. (2018). Predicting customer quality in e-commerce social networks: A machine learning approachReview of Managerial Science

Ballestar, M.T., Ribeiro, D. y Sainz, J. (2018). ¿Es el Big Data el siguiente paso en la digitalización de la empresa?  (Is Big Data the next step in Business Digitalization?). Revista de economía industrial Número 409: Transformación digital.

Ballestar, M. T., Grau-Carles, P., y Sainz, J. (2017). Customer segmentation in e-commerce: Applications to the cashback business model. Journal of Business Research.  

Ballestar, M. T., Sainz, J., y Torrent‐Sellens, J. (2016). Social networks on cashback websitesPsychology & Marketing.

Ballestar, M. T., Grau-Carles, P.,y Sainz, J. (2016). Consumer behavior on cashback websites: Network strategies. Journal of Business Research.

Llibres i capítols de llibre

Ballestar, M. T., & Sainz, J. (2020). A Tale of Two Social Influencers: A New Method for the Evaluation of Social Marketing. In Advances in Digital Marketing and eCommerce (pp. 80-90). Springer, Cham.

Comunicacions

Ballestar, M. T., Díaz-Chao, Á., Sainz, J., & Torrent-Sellens, J. (2020). The impact of robotics on manufacturing: A longitudinal machine learning perspective. In: 11th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge Conference. (ACIEK). Madrid: 23-25 June.

Ballestar, M. T., Sainz, J. (2020). A Tale of Two Social Influencers: A New Method for the Evaluation of Social Marketing. Digital Marketing & eCommerce Conference. Barcelona: 25-26 June.

Ballestar, M.T., Doncel, L.M, Ortigosa-Blanch, A., Sainz, J. (2019). A novel machine learning approach for evaluation of public policies: An application in relation to the performance of university researchers. Elsevier Best Paper Award In: 9th GIKA – INEKA 2019. Knowledge, Business and Innovation. Economies and sustainability of future growth. Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Academy (INEKA). Verona: 13-15 June.

Cervantes-Zácares, D., Martí-Sanchez, M., Ballestar, M.T., Ortigosa-Blanch, A. (2019). Semantical analysis of entrepreneurship in the Spanish economic press and its relationship with innovation and education. In: IMAT 2019: VI Simposio Internacional de Innovación Aplicada. Valencia: 1-2 April.

Ballestar, M. T., Grau-Carles, P., y Sainz, J. (2018). Predicting customer quality in e-commerce social networks: A machine learning approach. In: The 8th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). Valencia: 25-27 June.

Ballestar, M. T., Grau-Carles, P., y Sainz, J. (2017). Customer segmentation in e-commerce: Applications to the cashback business model. In: The 8th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA). Lisbon: 28-30 June.

Ballestar, M. T., Grau-Carles, P., y Sainz, J. (2016). Social networks on cashback websites. In: The 2016 Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA) conference. Valencia: 21-23 March.

Media, Vídeos & Entrevistes

Muy Interesante Negocios y Economía. Big Data sin sorpresas (Big Data without surprises). (2019). 

El Pais Retina. Ciencia y tecnología son nombres de mujer… ¿O no? (Science and technology are feminine nouns …Or are they?).  (2019). 

(Visited 5 times, 1 visits today)