Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

IA & management sostenible

Analitzem com l’estratègia, les pràctiques de gestió i el comportament organitzatiu connecten amb la sostenibilitat. Explorem el significat i les dimensions de la gestió sostenible dels recursos humans i investiguem els predictors individuals, grupals, organitzatius i tecnològics que generen un comportament econòmic, social i ambiental sostenible.

  • Sostenibilitat i recursos humans. Organitzacions sostenibles i socialment responsables.
  • Antecedents de la sostenibilitat organitzativa (comportaments i actituds).

Publicacions més recents destacades:

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegueru, M. (2023). Boosting environmental management: The mediating role of industry 4.0 between environmental assets and economic and social firm perfomanceBusiness Strategy and the Environment, 32(1), 753-768. 

Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2021). Environmental assets, industry 4.0 technologies and firm performance in Spain: A dynamic capabilities path to reward sustainabilityJournal of Cleaner Production, 281, 125264.

Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M., Torrent-Sellens, J. (2021). Enhancing team performance: A multilevel modelJournal of Cleaner Production, 289, 125158.

Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M., Torrent-Sellens, J. (2020). Linking Perceived Organizational Support, Affective Commitment, and Knowledge Sharing with Prosocial Organizational Behavior of Altruism and Civic VirtueSustainability, 12(24), 10289.

Cugueró-Escofet, N.; Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2019). Sustainable Human Resource Management: How to Create a Knowledge Sharing Behavior through Organizational Justice, Organizational Support, Satisfaction and Commitment. Sustainability, 11(19), 5419.

(Visited 13 times, 1 visits today)