Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Economia, empresa i transformació digital

En aquesta línia s’investiguen els efectes econòmics i empresarials de la transformació digital. Estudiem com les tecnologies digitals, especialment la seva segona onada (robòtica i intel·ligència artificial, data driven-economy, plataformes col·laboratives), transformen l’activitat i els principals resultat empresarials i econòmics (innovació, productivitat, ocupació i competitivitat). 

Economia i transformació digital

  • Transformació digital, automatització i intel·ligència artificial. Predictors, complementarietats i resultats econòmics i empresarials (productivitat, exportacions, innovació, marge brut, treball, retribucions) de les onades tecnològiques vinculades amb la digitalització i l’automatització.
  • Economies col·laboratives i treball de plataforma. Motivacions, comportament, models i efectes econòmics i empresarials de les diferents formes de la col·laboració (obtenció de béns i serveis, i provisió de treball) en els intercanvis peer-to-peer.  
  • Economia del treball, canvi tecnològic i mercat laboral Impacte de les tecnologies 4.0 en l’ocupació i els salaris. 

Empresa i transformació digital

  • Processos d’emprenedoria i innovació. Anàlisi d’emprenedoria i innovació a les empreses. Importància del gènere i característiques del emprenedor en l’èxit del negoci.
  • Digitalització de Recursos Humans. Efectes de la transformació digital en l’estratègia i les pràctiques de recursos humans.
  • Consumer journey and brand experience. Anàlisi de la relació entre el client i la marca (journey). Determinants del enfortiment de la relació (en cadascuna de les etapes)  i conseqüències efectes en termes conversió, experiència, satisfacció, lleialtat i recomanació
  • Màrqueting de relacions i amor a la marca. Anàlisi (des de la vessant empresarial) de la gestió de les relació amb els clients. Disseny i posada en marxa  d’estratègies de get-keep-growth dins de l’àmbit del inbound màrqueting destinades a captació i conversió de leads, i promotors (Creació d’un capital intangible basat en el brand love) .

Publicacions recents més destacades:

Torrent-Sellens, J., Díaz-Chao, A., Miró-Pérez, A-P., Sainz, J. (2022). Towards the Tyrell corporation? Digitisation, firm-size and productivity convergence in SpainJournal of Innovation & Knowledge, 7(2), 100185.

Ballestar, M.T., Camiña, E., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2021). Productivity and employment effects of digital complementaritiesJournal of Innovation & Knowledge, 6(3), 177-190.

Ballestar, M.T., Díaz-Chao, A., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2021). Impact of robotics on manufacturing: A longitudinal machine learning perspectiveTechnological Forecasting & Social Change, 162, 120348.

Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2020). Environmental assets, industry 4.0 technologies and firm performance in Spain: A dynamic capabilities path to reward sustainability. Journal of Cleaner Production, 125264.

Torrent-Sellens, J., Cugueró-Escofet, N., Ertz, M. (2020). Motivations of collaborative obtainers and providers in Europe. Behaviour & Information Technology.

Ballestar, M.T., Díaz-Chao, A., Sainz, J., Torrent-Sellens, J. (2020). Knowledge, robots and productivity in SMEs: Explaining the second digital wave. Journal of Business Research, 108, 119-131.

Camiña, E.; Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2020). Automation technologies: Long-term effects for Spanish industrial firms. Technological Forecasting & Social Change, 151, 119828.

Méndez-Aparicio, M.D., Izquierdo-Yusta, A., Jiménez-Zarco, A.I. (2017). Consumer expectations of online services in the insurance industry: An exploratory study of drivers and outcomes. Frontiers in Psychology, 8, 1254.

Martínez-Ruiz, M.P., Gómez-Suárez, M., Jiménez-Zarco, A.I., Izquierdo-Yusta, A. (2017). From Consumer Experience to Affective Loyalty: Challenges and Prospects in the Psychology of Consumer Behavior 3.0. Frontiers in Psychology, 8, 2224.

Díaz-Chao, A.; Sainz-González, J.; Torrent-Sellens, J. (2016). ICT, innovation, and firm productivity: New evidence from small local firms. Journal of Business Research, 68(7), 1439-1444.

Díaz-Chao, Á., Miralbell-Izard, O.; Torrent-Sellens, J. (2015). Information and communication technologies, innovation, and firm productivity in small and medium-sized travel agencies: New evidence from Spain. Journal of Travel Research, 55(7), 862-873.

(Visited 21 times, 1 visits today)