Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Salut ocupacional i benestar laboral

En aquesta línia, s’estudia la relació entre treball, salut i benestar laboral.  Investiguem la satisfacció i la qualitat del treball i els riscos psicosocials derivats de l’ús de la tecnologia. Explorem la interacció entre diferents característiques individuals i constructes psicosocials amb les dimensions del benestar laboral i la salut ocupacional.

  • Qualitat del treball. Predictors, models multidimensionals i efectes socials, econòmics i empresarials de la qualitat del treball (qualitat intrínseca, organització del treball, relacions socials, condicions i intensitat de treball, salut i seguretat, riscos psicosocials, equilibri vida-treball, etc).
  • Benestar laboral. Benestar i consum sostenible. Benestar, rendiment i satisfacció en el treball.  Felicitat laboral. 
  • Salut, treball i tecnologia. Estressors laborals. Determinants i conseqüents del tecnoestrès.

Publicacions recents més destacades:

Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J., Palos-Sánchez, P., González-González, I. (2023). The telework performance dilemma: Exploring the role of trust, social isolation and fatigueInternational Journal of Manpower

Salazar-Concha, C., Ficapal-Cusí, P., Boada-Grau, J., & Camacho, J.L. (2021). Analyzing the evolution of technostress: A science mapping approach. Heliyon, 7(4), e06726.

Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M., Torrent-Sellens, J. (2020). Linking Perceived Organizational Support, Affective Commitment, and Knowledge Sharing with Prosocial Organizational Behavior of Altruism and Civic Virtue. Sustainability, 12(24), 10289.

Viñas-Bardolet, C., Guillén-Royo, M., Torrent-Sellens, J. (2020). Job characteristics and life satisfaction in the EU: A domains-of-life approachApplied Research in Quality of Life, 15, 1069-1098.

Wilczyńska, A., Batorski, D., Torrent-Sellens, J. (2020). Precarious knowledge work? The combined effect of occupational unemployment and flexible employment on job insecurityJournal of the Knowledge Economy, 11(1), 281-304.

Viñas-Bardolet, C., Torrent-Sellens, J., Guillen-Royo, M. (2020). Knowledge workers and job satisfaction: Evidence from EuropeJournal of the Knowledge Economy, 11(1), 256-280.

Ficapal-Cusí, P., Díaz-Chao, A., Sainz-Ibáñez, M., Torrent-Sellens, J. (2018). Gender inequalities in job quality during the recession. Employee Relations, 40(1), 2-22. Emerald Literati Award for Excellence 2019, Outstanding Paper.

Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2017). Did small and medium enterprises maintain better jobs during the early years of the recession? Job quality multidimensional evidence from Spain. European Management Journal, 35(3), 396-413.

Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. 2016. Economic crisis and job quality in Spain: A multi-dimensional and micro-data empirical approachSocial Indicators Research, 125 (2), 613-633.

Wilczynska, A., Batorski, D., Torrent-Sellens, J. (2016). Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: The case of Polish knowledge workers. Social Indicators Research, 126(2), 633-656.

(Visited 8 times, 1 visits today)