i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Salut digital i telemedicina

En aquesta línia s’investiguen les formes digitals d’atenció sanitària i prestació de serveis de salut. Estudiem com la salut digital i la telemedicina adopten i transformen les pràctiques dels professionals de salut, l’activitat assistencial, la relació professional-pacient, i els resultats (personals i organitzatius) de les entitats i els sistemes sanitaris.

Publicacions recents més destacades:

Torrent-Sellens, J.; Díaz-Chao, A.; Soler-Ramos, I.; Saigí-Rubió, F. (2018). Modelling and predicting outcomes of eHealth usage by European physicians: Multidimensional approach form a survey of 9,196 general practitionersJournal of Medical Internet Research, 20(10), e279.

Torrent-Sellens J, Díaz-Chao Á, Soler-Ramos I, Saigí-Rubió F (2016). Modelling and Predicting eHealth Usage in Europe: A Multidimensional Approach From an Online Survey of 13,000 European Union Internet UsersJournal of Medical Internet Research, 18(7), e188. 

Saigí-Rubió, F.; Torrent-Sellens, J.; Jiménez-Zarco, A.I. (2014). Drivers of telemedicine use: evidence from samples of Spanish, Colombian and Bolivian physiciansImplementation Science, 9, 128-144.

(Visited 5 times, 1 visits today)