Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Economia i salut digital

En aquesta línia s’investiguen les formes digitals d’atenció sanitària i prestació de serveis de salut. Estudiem com la salut digital i la telemedicina adopten i transformen les pràctiques dels professionals de salut, l’activitat assistencial, la relació professional-pacient, i els resultats (personals i organitzatius) de les entitats i els sistemes sanitaris.

Publicacions recents més destacades:

Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., Saigí-Rubió, F. (2021). Do people trust in robot-assisted surgery? Evidence from EuropeInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 12519.

Saigí-Rubió, F., Vidal-Alaball, J., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A.I., López-Segui, F., Carrasco-Hernández, M., Alzaga-Reig, X., Bonet-Simó, J.M., Abinzada-González, M., Piera-Jiménez, J., Solans, O. (2021). Determinants of Catalan public primary care professionals’ intention to use digital clinical consultations (eConsulta) in the post-COVID-19 context: Mixed methods study. Journal of Medical Internet Research, 23(6), e28944.       

Saigí-Rubió, F., Pereyra-Rodríguez, J.J., Torrent-Sellens, J., Eguía, H., Azzopardi-Muscat, N., Novillo-Ortiz, D. (2021). Routine Health Information Systems in the European context: A systematic review of systematic reviewsInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4622.

Torrent-Sellens, J., Salazar-Concha, C., Ficapal-Cusí, P., Saigí-Rubió, F. (2021). Using digital platforms to promote blood donation: Motivational and preliminary evidence from Latin America and SpainInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 4270.

Torrent-Sellens, J.; Díaz-Chao, A.; Soler-Ramos, I.; Saigí-Rubió, F. (2018). Modelling and predicting outcomes of eHealth usage by European physicians: Multidimensional approach form a survey of 9,196 general practitionersJournal of Medical Internet Research, 20(10), e279.

Torrent-Sellens J, Díaz-Chao Á, Soler-Ramos I, Saigí-Rubió F (2016). Modelling and Predicting eHealth Usage in Europe: A Multidimensional Approach From an Online Survey of 13,000 European Union Internet UsersJournal of Medical Internet Research, 18(7), e188. 

Saigí-Rubió, F.; Torrent-Sellens, J.; Jiménez-Zarco, A.I. (2014). Drivers of telemedicine use: evidence from samples of Spanish, Colombian and Bolivian physiciansImplementation Science, 9, 128-144.

(Visited 15 times, 1 visits today)