ICT interdisciplinary research group

Pilar Curós-Vilà

foto pilar coros

PhD in Industrial Engineer by the Polytechnic School, Universitat de Girona. Degree in Economics and in Business Studies, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgraduate studies in University Teaching, Universitat de Girona (UdG).

She teaches Human Resources in the Economics and Business Studies department of the UOC.

Her research covers from public and private accounting of organizations, such as human resources, ICT, the work life balance, as well as Corporate social responsibility (CSR).

Research & Teaching fields:

Public Accounting, Cost Accounting, Financial Accounting, Human Resources Management, Leadership, Teamwork, Motivation, Corporate Social Responsibility (CSR).

Recent publications:

Articles:

• CASTELLÀ-ESCOLÀ, J., TORRENT-SELLENS, J., & CURÓS-VILÀ, M. P. (2015). “Entrepreneurship and Financing: Empirical Characterization of New Catalan Companies and the Influence of Belonging to a Business Group”. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 3(2), 17-28.

• Ficapal, P.; Torrent, J.; Curós, P. (2011). “Information Technology, Human Resources Management Systems and Firm Performance: An Empirical Analysis from Spain”. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, vol.9 (2), p.32 – 38.

• Curós P., Sánchez C. (2010): “Conciliación de la vida personal y familiar y la jornada laboral. Nuevos retos para las organizaciones empresariales”. ISSN: 1138-9532. Revista Trabajo y Seguridad Social. Recursos humanos. Comentarios y Casos Prácticos. Num. 323. Febrero 2010.

• Donoso T, Cabrera F, Aneas A, Santos J. Curós P. (2009) ‘Análisis de necesidades en formación intercultural en la Administración Pública’ ISSN: 0212-4068. Revista de investigación Educativa.

• Viñas, J.; Curós, P. (2007). “Efectos de la Reforma contable en la Administración Local” , Técnica Contable, , 32-37.

• Curós Vilà, M.P.; Farreras Noguer, M.A.; Gómez, F.; Morera Basuldo, P.; Moya, S.; Rabaseda i Tarrés, J.; Viñas, J. (2007). “El Proyecto de ley de reforma mercantil en materia de consolidación contable“, Harvard Deusto. Finanzas y Contabilidad, , 26-32.

• Curós, P. y otros (2005): Desarrollo del factor humano. ISBN: 84-9788-115-X. Editorial UOC.

• Curós .P. (2004), El model japonés de gestió dels recursos humans i la seva implantació a les filials japoneses de Catalunya. (000): TDX.

• Curós, P. (2003): Recursos Humanos I. El lideratge. ISBN: 84-8429-281-9. Ed. UOC.

• Muñoz, M.D.; Valls, J.; Guia, J.; Saurina, C.; Sáez, M.; Romero, A.; Curós, P. (2003), Habilitats i coneixements aplicats a la direcció d’empreses. Les dones directives. Estudi de gènere i direcció a les empreses gironines. Col•lecció (Dona i societat. Estudis ; 16) Barcelona(ESP): Institut Català de la Dona.

Books & Book Chapters:

• Torrent-Sellens, J.(dir.); Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Curós-Vilà, P.; Soler-Ramos, I.; Viñas-Bardolet, C. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC). [ISBN: 978-84-8458-393-6; DL: GI.821-2012].

• RUDA A.; CAÑABATE D.; CUROS P.;GARCIA L.; MINISTRAL M.;PLANAS M.; SIDERA F(2010). La red de innovación docente sobre aprendizaje cooperativo de la UdG: primeros pasos y propuestas de futuro. Barcelona. ISBN: 978-84-7653-480-9

• CUROS P.; DOMINGUEZ JL.; (2010). “Mosaico en la enseñanza contable.” ISBN: 978-84-693-6545-8

Communications:

• Curós, P.; Farreras, A.; Saus. E. (2012) “Análisis económico del turismo rural en Cataluña entre los años 2005-2009”. XV Encuentro ASEPUC. Cádiz, 6-8/06/2012.

• Curós, P.; Dominguez, J.L. (2012) “Provision for decommissioning: Theory and Reality in Spain”. American Accounting Association, 2012 Annual Meeting. Washington, 4-8/08/2012.

• LINARES S.; FERRER JC,; CUROS P.; CASSÚ E. (2011): El sofware de rectas de proporción como soporte para el estudio de ratios de gestión. XII Jornada de Contabilidad de Costes y de Gestión.

• Ficapal, P.; Torrent, J.; Curós, P. (2010) “Information Technology, Human Resources Management Systems and Firm Performance: An Empirical Analysis from Spain”. International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2010. Session Best Paper of IIIS Conferences. Proceedings, p.122-127, Orlando, FL, Abril, 2010.

• CUROS P.; VIÑAS J.(2010). “Aplicación de herramientas de la contabilidad de gestión a la administración local. Un enfoque empírico.”. XIV Encuentro de la Asociación Española de profesores Universitarios de Contabilidad. Coruña 2-3-4 Junio 2010

• CUROS P.; LINARES S.; FARRERAS A. (2010). “Análisis contable sectorial: la agricultura en Cataluña”. XIV Encuentro de la Asociación Española de profesores Universitarios de Contabilidad. LA Coruña 2-3-4 Junio 2010

• RUDA A.; CAÑABATE D.; CUROS P.; GARCIA L.; MINISTRAL M.; PLANAS M.; SIDERA F. (2010). “Xarxa d’innovació docent sobre Aprenentatge Cooperatiu (XIDAC). 1A Jornada de Bones pràctiques. Girona 15-16 juny 2010

• CUROS P.; DOMINGUEZ JL.(2010). “Aplicación de nuevas metodologías Docentes en la Contabilidad” 6è Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona 1-2 Julio 2010.

• RUDA A.; CAÑABATE D.; CUROS P.;GARCIA L.; MINISTRAL M.;PLANAS M.; SIDERA F(2010). “La red de innovación docente sobre aprendizaje cooperativo. Una experiencia interdisciplinar”. 6è Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona 1-2 Julio 2010.

• RUDA A.; CAÑABATE D.; CUROS P.;GARCIA L.; MINISTRAL M.;PLANAS M.; SIDERA F(2010). “La red de Innovación Docente sobre aprendizaje cooperativo de la UdG: primeros pasos y propuestas de futuro. 10 Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Barcelona, 2 Julio 2010

• CUROS P.; DOMINGUEZ JL.(2010). “Mosaico en la enseñanza contable”. VII Jornada de Docencia en Contabilidad. Nuevos retos en la Formación de los Futuros Profesionales Contables.ASEPUC. Bilbao 8 Octubre 2010

• CUROS P.; RONQUILLO A.(2009) “La implantació del nou Pla General de Comptabilitat a les petites i mitjanes empreses de les comarques gironines. Problemàtica en la seva aplicació. ACCID. 2009. Barcelona 11 i 12 de juny.

• CUROS P. (2009). “Rusia y España en los principios del siglo XXI: las nuevas fronteras”VII Simposio Ruso-Español. San Petersburgo (Rusia) 1-3 Julio 2009.
Jornada de Pressupostos Participatius. Santa Cristina d’Aro. Girona 4 Julio de 2009.

• CUROS P. (2009).“Los alumnos en el aula. Una experiencia de trabajo cooperativo en contabilidad. VI Jornada de docencia en Contabilidad. La formación en contabilidad en los grados y masters. ASEPUC. Sevilla 18-9- 2009.

• RABASEDA, J.; CUROS P.; RONQUILLO A. (2009). “Afectación de la nueva normativa contable en las pequeñas y medianas empresas. Un caso Empírico.” I Jornada de Investigación sobre la Pequeña y Mediana Empresa e Iniciativa Empresarial. Madrid. 3-4 diciembre 2009.

• CUROS P. (2009). “Nuevas formas de trabajo autonomo en el aula. Aplicación en la tematica contable.” Congreso Internacional UNIVEST09 .Claves para la implicación de los estudiantes en la universidad. Girona, 12 -13 noviembre 2009. Taller de reflexió i debat: L’Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials. Agaur. Barcelona, 28-29 gener 2010.

(Visited 8 times, 1 visits today)