Capçalera GRECIL amb logos UB i UOC
Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge

Espais i equipament

Espais

 •  Laboratori UB
 •  Laboratori UOC
 • Estabulari UB

Hardware

Software

 • SPSS
 • Rstudio
 • Qualtrics
 • Praat
 • Adobe Premiere
 • iMotions 9.2 (iMotions Biometric Research Platform)
 • PACKWIN

Aparells

 • Piscina de Morris
 • Caixes de condicionament

Recursos Grecil-cognició

Proves i Tests

A-RE-PA. Raventós, M. S., & Aguilar Mediavilla, E. M. (2016). A-RE-PA : Anàlisi del retard de la parla. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

A-RE-HA. Raventós, M. S., & Aguilar Mediavilla, E. M. (2016). A-RE-HA : Análisi del retraso del habla. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

BOEHM-3. Boehm, A. E. (2012). BOEHM-3, Test Boehm de conceptos básicos – 3. Pearson.

CARAS-R. Thurstone, L. & Yela, M. (2012). CARAS-R. Test de Percepción de Diferencias – Revisado. TEA Ediciones

CEG. Mendoza, E., Carballo, G., Muñoz, J. & Fresneda, M. D. (2005). CEG. Test de comprensión de estructuras gramaticales. TEA Ediciones.

CELF Preschool 2. Wiig, E. H., Secord, W. A. & Semel, E. (2009). Clinical evaluation of language fundamentals preschool 2 – Spanish. Pearson.

CELF-5. Wiig, E., Semel, E. & Secord, W. (2018). CELF-5. Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje-5. Pearson.

ELI. Saborit, C. & Julián, J.P. (2005). L’avaluació del llenguatge infantil. ELI. Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Col·lecció: Educació

K-BIT. Kaufman, A. S. & Kaufman, N. L. (1990). Test breve de inteligencia Kaufman (K-BIT). Adaptación española: A. Cordero-Pando i I. Calonge Romano. Pearson.

NEPSY. Korkman, M., Kirk U. & Kemp, S.(2012). NEPSY-II – Batería Neuropsicologica infantil. Pearson

Peabody III. Dunn, Ll. M.; Dunn, L. M. & Arribas. D. (2006). Test de vocabulario en imágenes (Peabody: PPVTIII). TEA Ediciones.

PECO. Ramos, J. L. & Cuadrado, I. (2006). PECO. Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico. EOS.

PROESC. Cuetos, F., Rodríguez, B., Ramos, J. L. & Ruano, E. (2018). PROESC. Batería de Evaluación de los procesos de escritura. TEA Ediciones.

PROLEC-R. Cuetos, F., Rodríguez, B., Ruano, E. & Arribas, D. (2014). PROLEC-R. Batería de evaluación de los procesos lectores.Revisada. TEA ediciones.

PROLEC-SE-R. Cuetos, F., Arribas, D., & Ramos, J. L. (2016). PROLEC-SE-R. Batería de evaluación de los procesos lectores en Secundaria y Bachillerato. TEA Ediciones.

PROLEXIA. Cuetos, F., Arribas, D., Suárez-Coalla, R. & Martínez-García, C. (2020). PROLEXIA. Diagnóstico y Detección Temprana de la Dislexia. TEA Ediciones

TOMAL. Reynolds, C. R & Bigler, E. D. (2012). TOMAL, Test de memoria y aprendizaje. TEA Ediciones.

TONI. Brown, L., Sherbenou, R. J. & Johnsen, S. K. (2010). Test of nonverbal intelligence: TONI-4. Pro-ed.


 

Tests, instruments i aplicacions de creació pròpia:

“PSEUDOCAT. Test de repetició de Pseudoparaules en Català…”. Ahufinger, N., Berglund-Barraza, A., Cruz-Santos, A., Ferinu, L., Andreu, L., Sanz-Torrent, M., & Evans, J. L. (2021). Consistency of a Nonword Repetition Task to Discriminate Children with and without Developmental Language Disorder in Catalan–Spanish and European Portuguese Speaking Children. Children, 8(2), 85. https://doi.org/10.3390/children8020085.

– Adaptació al català del MacArthur-Bates CDI-I i CDI-II. Serrat-Sellabona, E., Aguilar-Mediavilla, E., Sanz-Torrent, M., Andreu, L., Amadó, A., & Serra, M. (2021). Sociodemographic and Pre-Linguistic Factors in Early Vocabulary Acquisition. Children, 8(3), 206. https://doi.org/10.3390/children8030206

SPIDER. Test per avaluar la Narració en català. Caballero, M., Aparici, M., Sanz-Torrent, M., Herman, R., Jones, A., & Morgan, G. (2020). “El nen s’ ha menjat una aranya”: The development of narratives in Catalan speaking children. Journal of child language, 47(5), 1030-1051. https://doi.org/10.1017/S0305000920000057.

PARLO. Pauta d’anàlisi de registre de llenguatge oral (Sanz-Torrent, Ahufinger, Ferinu, Pacheco i Andreu, 2021 [Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge, GRECIL)

PLEASEAPP. Aplicació informàtica per a l’avaluació i tractament de les habilitats pragmàtiques i de comunicació social (es troba en procés de baremació). Creada pels doctors Clara Andrés-Roqueta, Alfonso Igualada i Raquel Flores [3 a 12 anys]. TEA Ediciones.

TELME APP. Versió beta. Aplicació dissenyada per a la millora de l’articulació, pronunciació i aprenentatge de paraules en castellà dels infants amb problemes de parla i llenguatge.

TOUCH’N’LEARN (Esteve-Gibert, Rodríguez, Muñoz, Gilabert & Puig, 2020). Versió beta de l’app. Aplicació informàtica que busca millorar l’adquisició de contrastos fonològics no autòctons mitjançant la lectura tàctil de llavis (és a dir, utilitzant els dits índexs per seguir el configuració dels llavis dels sons de la parla) amb la idea que això fa que els usuaris prenguin més consciència de com s’articulen els sons de la parla.

 

(Visited 17 times, 1 visits today)