Capçalera GRECIL amb logos UB i UOC
Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge

Participa en la nostra recerca!

Vols col·laborar amb nosaltres?

Actualment estem treballant en tres projectes:

Com participar? Contacta amb nosaltres! labgrecil@gmail.com

  • El projecte de recerca “Programa d’avaluació i intervenció del llenguatge oral en l’educació infantil per a la prevenció de les dificultats lectores (PREVENIR)” és un projecte inclou el disseny, implementació i avaluació d’un programa per a la intervenció en llenguatge oral. L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar els beneficis que una intervenció en llenguatge oral en educació infantil en l’aprenentatge de la lectura posteriorment a l’educació primària en infants amb i sense dificultats del llenguatge oral. Per poder acomplir aquest projecte busquem infants de 5 anys (que estiguin cursant P5) i que tinguin un diagnòstic (o un alt risc) de ser infants amb trastorn de l’específic del llenguatge (TEL/TDL). La participació en aquest projecte implica una avaluació inicial i final del nivell del llenguatge oral, la participació en un programa d’intervenció de 10-12 sessions i l’avaluació el curs següent del nivell de lectura. Els resultats en permetran analitzar els beneficis que el treball de la llengua oral a l’educació infantil té en l’aprenentatge de la lectura.

 

  • El projecte de recerca “El paper de la prosòdia i la gestualitat en l’adquisició de la pragmàtica: poblacions típiques i atípiques (PROGESPRAG)” és un projecte en el qual es vol investigar el paper de la prosòdia i la gestualitat en l’adquisició de la pragmàtica. L’estudi de la pragmàtica s’interessa per la manera en què el context influeix en la interpretació del significat. En aquest cas, ens interessa saber com l’entonació i els gestos poden facilitar a l’infant entendre el missatge de la persona amb la qual interlocuta. Amb aquest objectiu, busquem la participació de nenes i nens d’entre 5 i 8 anys amb trastorn específic del llenguatge (TEL / TDL) i trastorn de l’espectre autista (TEA). La participació en aquest projecte implica una avaluació inicial i l’aplicació de diferents activitats per avaluar les seves habilitats pragmàtiques en funció de diferents contextos. Els resultats ens ajudaran a entendre quin és context més idoni en el que tant els infants amb TEL com TEA poden desenvolupar les seves habilitats comunicatives de la millor manera possible. Podeu llegir informació més detallada sobre el projecte aquí.

 

  • El projecte d’investigació “Millorem les habilitats orals en l’educació infantil” té per objectiu veure com es poden millorar les habilitats narratives i pragmàtiques en nens i nenes de 5 anys mitjançant les narracions i posant èmfasi en les habilitats socio-comunicatives i relacions amb els altres. Amb aquest objectiu, busquem la participació de nens i nenes de 5 anys (que estiguin cursant P4 o P5) i que estiguin diagnosticats (o amb risc de ser-ho) amb trastorn de l’específic del llenguatge (TEL/ TDL), i/o trastorn de l’espectre autista (TEA) i que utilitzin almenys 50 paraules i facin combinacions de 2 paraules. La participació en aquest projecte implica una avaluació inicial i final després de la intervenció, i la participació en la intervenció, les sessions de la qual s’adaptaran al progrés i aprenentatge de l’infant. Participar en aquest projecte tindrà beneficis directes en el desenvolupament lingüístic de l’infant, atès que es potenciaran les seves habilitats narratives i socials.

 

Tots els infants que participin seran avaluats de manera exhaustiva i gratuïta amb diferents tasques de llenguatge oral i les famílies rebreu els resultats de totes les proves en les diferents tasques d’avaluació. A més a més, en cas que el/la vostre/a fill/a compleixi els requisits dos dels projectes inclouen també un programa d’intervenció gratuït.

Anima’t a participar i fes avançar la ciència.

Com participar? Contacta amb nosaltres! labgrecil@gmail.com

Ètica de la investigació
El tractament de les dades de caràcter personal de tots els participants s’ajustarà al que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. La informació sobre el/la vostre/a fill/a és confidencial i totes les dades es mantenen anònimes. Els detalls personals es mantindran de manera segura i només amb el propòsit declarat. D’acord amb el que s’estableix en aquesta legislació, podeu exercir els drets d’accés, modificació, oposició i supressió de les vostres dades de caràcter personal dirigint-vos través dels canals de contacte establerts.

(Visited 9 times, 1 visits today)