Capçalera GRECIL amb logos UB i UOC
Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge

Inici

Us donem la benvinguda al web del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (UOC-UB), GRECIL!

Som un grup de recerca interuniversitari compost per un equip d’investigació dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). A més a més, GRECIL està adscrit al Neurodevelop eHealth Lab de l’eHealth Center de la UOC

El grup està interessat en els dos aspectes que inclou el seu nom: els processos cognitius, d’una banda, i el llenguatge, de l’altra. Per això, ens organitzem en dues seccions: 

  • La secció GRECIL-Llenguatge es dedica a l’estudi de l’adquisició i el processament del llenguatge. Concretament, estudiem com es porta a terme l’aprenentatge, la comprensió i la producció del llenguatge en població adulta i infantil amb patologia associada al llenguatge (TEL/TDL, dislèxia, autisme, discapacitat intel·lectual, discapacitat auditiva, etc.) o sense, així com el seu desenvolupament emocional i social. Per això, es fan estudis amb metodologies com ara el registre de moviments oculars (eye tracking), el Kinect Azure, l’avaluació i les intervencions clíniques o educatives amb assajos controlats aleatoritzats, estudis basats en mostres de parla, qüestionaris i altres metodologies conductuals (denominació d’imatges, SRT, etc.).
  • La secció GRECIL-Cognició es dedica a l’estudi dels processos cognitius, amb èmfasi en la recerca sobre el pensament, l’aprenentatge i l’emoció, i també la seva interrelació amb el processament lingüístic. L’objectiu és avançar en el coneixement dels diferents factors que influeixen en l’adquisició de coneixement, el raonament i la presa de decisions. Es dedica una atenció especial a l’estudi de biaixos cognitius o tendències sistemàtiques de cerca o interpretació de la informació que ens poden portar a cometre errors en situacions quotidianes. Es treballa tant amb models bàsics d’adquisició de coneixement provinents de la tradició de l’aprenentatge animal com amb models de nivell més alt sobre l’aprenentatge i el raonament humà. Per això, es fan estudis amb animals no humans utilitzant paradigmes experimentals de condicionament clàssic i instrumental, i estudis amb humans en els quals s’inclouen tant tasques de laboratori que incideixen sobre processos psicològics bàsics (record i reconeixement, raonament probabilístic, detecció de contingències, estudis psicolingüístics, etc.) com altres aproximacions de caràcter més ecològic basades en qüestionaris, tasques de presa de decisions i intervencions educatives.

Les dues seccions treballem conjuntament en l’estudi de les diferents interseccions entre la cognició i el llenguatge.

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

GRECIL UOC 
Adreça: Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, Universitat Oberta de Catalunya, Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona
Contacte: Llorenç Andreu; E-mail: landreub@uoc.edu; Tel.: +34 93 263 3888

GRECIL UB
Adreça: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació (Secció Processos Cognitius), Campus de Mundet –  Universitat de Barcelona, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona
Contacte: Mònica Sanz-Torrent; E-mail: monicasanz@ub.edu; Tel.: +34 93 3125150

CANAL DE YOUTUBE
Segueix-nos en el nostre canal de YouTube. Aquí compartim vídeos de conferències, congressos, materials i divulgació de la nostra recerca.

(Visited 37 times, 1 visits today)