GRECIL
Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge

Inici

Us donem la benvinguda al web del Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (UOC-UB), GRECIL!

Som un grup de recerca interuniversitari compost per un equip d’investigació dels Estudis de Psicologia i Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i del departament de Cognició, desenvolupament i Psicologia de l’Educació de la Universitat de Barcelona (UB).

A més a més, el nostre grup de recerca està adscrit al Neurodevelop eHealth Lab de l’eHealth Center de la UOC

El nostre grup està interessat en l’estudi del desenvolupament de la cognició, l’emoció i la comunicació i el llenguatge de la població adulta, infants amb desenvolupament típic i amb diferents trastorns del neurodesenvolupament (TEL/TDL, trastorn de la lectura o dislèxia, TEA, discapacitat intel·lectual, etc.).

Per portar a terme la nostra recerca utilitzem diferents metodologies com el registre de moviments oculars (eye tracking), el Kinect Azure, l’avaluació i les intervencions clíniques i/o educatives amb assajos controlats aleatoritzats, els estudis basats en mostres de parla, qüestionaris i altres metodologies conductuals (denominació d’imatges, SRT,…).

LOCALITZACIÓ I CONTACTE

GRECIL UOC 
Adreça: Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, Universitat Oberta de Catalunya, Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona
Contacte: Llorenç Andreu; E-mail: landreub@uoc.edu; Tel.: +34 93 263 3888

GRECIL UB
Adreça: Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació (Secció Processos Cognitius), Campus de Mundet –  Universitat de Barcelona, Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona
Contacte: Mònica Sanz-Torrent; E-mail: monicasanz@ub.edu; Tel.: +34 93 3125150

CANAL DE YOUTUBE
Segueix-nos en el nostre canal de YouTube. Aquí compartim vídeos de conferències, congressos, materials i divulgació de la nostra recerca.

(Visited 16 times, 1 visits today)