Capçalera GRECIL amb logos UB i UOC
Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge

Divulgació i transferència

Campanyes de difusió del TEL/TDL

  • El grup de recerca GRECIL som grup ambaixador de la campanya internacional RADLD – Raising Awareness of Developmental Language Disorder. Hem participat en:

                     – La traducció dels fulletons informatius del TEL/TDL en català i castellà

                     – El vídeo divulgatiu del 2019 #DLDYouandMe

                     – El vídeo divulgatiu del 2020 #DLDSEEME (subtitulació al català i castellà)

  • El Dr. Llorenç Andreu és membre de la junta Asociación Hispanohablante para el estudio del Trastorno Específico del Lenguaje AIHTEL i diferents membres del grup han participat en la campanya “Si le cuesta hablar, no esperes, actúa!” que inclou 5 vídeos divulgatius:

                     – La importancia de detectar a tiempo el TEL / TDL

                     – Hitos del desarrollo del lenguaje: Señales de riesgo y no riesgo del TEL / TDL

                     – Características del TEL / TDL

                    – Consecuencias que tiene el TEL / TDL

                    – Bilingüismo en el TEL /TDL

  • El Dr. Llorenç Andreu va participar en la campanya The good virus creada per l’Associació Trastorn Específic del llenguatge Catalunya (ATELCA) per donar a conèixer el TEL/TDL entre estudiants de diferents graus universitaris.

 

Campanyes de difusió del TEA

  • Vídeo divulgatiu Dia mundial Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) – Dr. Alfonso Igualada (2 abril 2019) CAT / CAST
  • Televisió L’Hospitalet. L’Hdigital. Aula L’H 3 d’abril – Autisme. Parlem amb el professor de la UOC Alfonso Igualada. Vídeo

 

Webinars

Webinar: Detección precoz de las dificultades en la lectoescritura. Seminari d’Educació – Cristina Martínez García. Universitat Oberta de Catalunya [Youtube – vídeo] 

Webinar: Herramientas e instrumentos para la evaluación de la calidad de vida DI y TEA. Cristina Mumbardó Adam. Universidad de la Concepción (Chile) [Youtube – vídeo]

Webinar: Del TEL al TDL: Impacto de la nueva conceptualización en la pràctica. Seminari d’Educació – Nadia Ahufinger. Universitat Oberta de Catalunya [Youtube – vídeo]

Webinar: Qué evidencias hay sobre la tele-práctica en el campo de la logopedia. Seminari de Logopèdia – Alfonso Igualada. Universitat Oberta de Catalunya [Youtube – vídeo]

La comprensió i la producció dels nens amb TEL. IV Jornada sobre Dificultats d’Aprenentatge – Llorenç Andreu. Universitat Oberta de Catalunya [Youtube – vídeo]

Serveis per a l’atenció dels infants amb dificultats del llenguatge. RecerTEL – Llorenç Andreu. Universitat Oberta de Catalunya [Youtube – vídeo]

El seguimiento ocular (eye-tracking) como herramienta para investigar el procesamiento del lenguaje en tiempo real – Núria Esteve Gibert. Workshop del grupo Psylex. Universidad de Zaragoza. [Youtube – vídeo]

 

Articles divulgatius

Esteve-Gibert., N. (2022). ¿Quiere entender a un bebé? Escuche atentamente la melodía de su llanto o su balbuceo. The Conversation. CAT/CAST

Afonso, O., Martínez-García, C., Cuetos, F., i Suárez‐Coalla, P. (2022). The effect of handwriting style on handwriting speed across different writing tasks. Handwriting Today Journal. (accepted)

Ferinu, L. i Esteve-Gibert, N. (2020). Las mascarillas y el desarrollo del lenguaje en niños. Educació, Psicologia i Societat. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació CAT/CAST

Ahufinger, N. (2021) ¿Dónde están las niñas con trastorno del desarrollo del lenguaje TDL – TEL?. Salud con Ciencia – Blog de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. CAT/CAST

Igualada, A. (2021). Telepràctica en logopèdia: d’opció «d’emergència» a tendència com a modalitat d’intervenció. Salud con Ciencia – Blog de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. CAT/CAST

Mumbardó, C. (2020). Preparando el desconfinamiento: ideas para familias de niños con TEA. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació  CAT/CAST

Ahufinger, N. (2019). Dèficits de la memòria implícita explicarien dificultats dels infants amb TEL. Educació, Psicologia i Societat. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació CAT/CAST

Andreu, L. (2017). El Trastorn Específic del Llenguatge en els nens, un problema invisible. Educació, Psicologia i Societat. Blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació CAT/CAST

Aparició en Premsa (selecció)

 

CANAL YOUTUBE

Segueix-nos en el nostre canal de YouTube. Aquí compartim vídeos de conferències, congressos, materials i divulgació de la nostra recerca.

 

(Visited 18 times, 1 visits today)