Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Pòdcast

El pòdcast és un contingut en àudio, disponible mitjançant un fitxer o streaming. Un pòdcast (de l’anglès podcast) és una sèrie episòdica de fitxers d’àudio que un usuari pot descarregar a un dispositiu personal o bé escoltar en línia. L’usuari l’escolta quan ho voleu fer. Una sèrie de pòdcast generalment presenta un o més presentadors recurrents involucrats en una discussió sobre un tema en particular o un esdeveniment actual. La discussió i el contingut dins d’un pòdcast poden variar des d’un guió escrit acuradament fins a completament improvisat.

Imagen de Freepik

Revisió de literatura amb nombrosos exemples d’aplicació de pòdcasts amb diferents fins i en diferents disciplines. Aquest treball destaca com els pòdcasts poden donar suport a l’aprenentatge actiu entre els estudiants i crear diàlegs entre els estudiants i les comunitats infrarepresentades al debat principal, i fins a quin punt poden millorar les estratègies d’aprenentatge mixt i actiu en la planificació dels plans d’estudi.

El propòsit d’aquesta investigació va ser explorar la manera com l’escolta d’un pòdcast influeix en la manera com els estudiants de pregrau entenen la inclusió i la integració dins un entorn d’educació física.

  • McNamara, S. W., & Haegele, J. A. (2021). Undergraduate students’ experiences with educational podcasts to learn about inclusive and integrated physical education. European Physical Education Review, 27 (1), 185-202. https://doi.org/10.1177/1356336X20932598

Aquest estudi va dissenyar i crear un marc basat en la recerca per a l’ús de pòdcasts a l’ensenyament i l’aprenentatge. El marc serveix com a eina educativa que actua com a referència per gestionar un ús apropiat i significatiu dels pòdcasts, particularment en experiències d’aprenentatge en línia, en un entorn d’aprenentatge obert a distància i en línia.

Aquest article aprofundeix sobre la importància d’utilitzar les teories d’aprenentatge pertinents per guiar el desenvolupament dels pòdcasts. S’hi analitzen tres marcs teòrics: la teoria cognitiva de l’aprenentatge multimèdia, les teories de l’aprenentatge d’adults i una combinació de totes dues. L’article mostra tant la versatilitat dels pòdcasts educatius com la necessitat de continuar examinant com els diferents marcs teòrics poden sustentar el desenvolupament de podcasts en entorns d’aprenentatge únics.

Aquest document sobre 7 coses que heu de saber sobre pòdcast ofereix informació concisa sobre la tecnologia i descriu què és, cap a on va i per què és important per a l’ensenyament i l’aprenentatge.


(Visited 41 times, 1 visits today)