Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Recursos Educatius Oberts (REO)

Els Recursos Educatius Oberts o REO (en anglès, Open Educational Resources, OER) estan constituïts per documents o material multimèdia els fins dels quals tenen relació amb l’educació, en concret, amb l’ensenyament, l’aprenentatge, l’avaluació i la investigació. La seva principal característica és estar plenament disponible per ser usat per educadors i estudiants, sense la necessitat de pagar regalies o drets de llicència.

Imagen de rawpixel.com en Freepik

OER és una biblioteca digital oberta i gratuïta que posa a la disposició del conjunt de la comunitat educativa milers de recursos didàctics d’infinitat de matèries. Pensat pel sistema d’educació dels EUA

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la utilitat dels materials REO per als estudiants i, en particular, amb diferents estats financers. Per fer-ho, es van seleccionar dues classes d’un curs de gestió de riscos a nivell de postgrau impartit pel mateix instructor. Una classe va seguir un sistema REA interactiu basat a la web, i l’altra classe va seguir el mètode tradicional de llibres de text. S’ha arribat a la conclusió que l’estudiantat amb limitacions financeres té una actitud significativament més positiva cap a l’aplicació de materials electrònics de REO.

  • Nipa, T. J., & Kermanshachi, S. (2020). Assessment of open educational resources (OER) developed in interactive learning environments. Education and Information Technologies, 25 (4), 2521-2547. https://doi.org/10.1007/s10639-019-10081-7.

Aquest estudi va investigar les percepcions de 46 estudiants universitaris sobre l’ús exclusiu de REO en un curs introductori a una gran universitat pública nord-americana. Segons els participants a l’estudi, els avantatges de fer servir REA inclouen l’estalvi de costos dels llibres de text, l’accés a materials REA dinàmics i abundants, que els REA permeten l’aprenentatge mòbil, i que els REA fomenten el desenvolupament d’habilitats autodirigides i coneixements sobre les directrius sobre els drets d’autor. Entre els reptes assenyalats hi ha la manca de sentit tàctil amb els REO, la lentitud de les connexions a Internet, la manca de claredat en les instruccions i l’orientació, i la insuficiència de les habilitats d’autoregulació.

  • Lin, H. (2019). Teaching and learning without a textbook: undergraduate student perceptions of Open Educational Resources. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(3). https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i4.4224.

Aquest document té com a objectiu crear consciència sobre els REO proporcionant una justificació per a l’ús d’aquests materials d’aprenentatge i una estratègia perquè els educadors comencin a utilitzar els REO durant la crisi del Covid-19 i adoptar aquesta pràctica a llarg termini.

Des de la UNESCO es fa un èmfasi especial en aquest concepte i es vincula amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest lloc d’UNESCO presenta un gran nombre d’informacions d’interès sobre el tema, tant a nivell conceptual com pràctic.

Aquest kit proporciona informació i eines per ajudar el professorat, i també el personal de biblioteques, a entendre què són els REO i com crear-los, usar-los, reutilitzar-los i compartir-los.

Aquesta revisió de literatura cobreix el període 2015-2021 i identifica usos dels REO en l’aprenentatge. Els resultats mostren una varietat de formats REO utilitzats per a diferents fins d’aprenentatge i en tots els nivells educatius.

  • Terán, M. R., Paredes, E. C., & Lligüín, I. L. (2022). Recursos educativos abiertos en el proceso de enseñanza aprendizaje: revisión de la literatura. International Journal of New Education, 9, 175-187. https://doi.org/10.24310/IJNE.9.2022.14588.

MOOC, Microcredencials.


(Visited 56 times, 1 visits today)