Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

MOOC (Massive Open Online Course)

MOOC és l’acrònim en anglès de Massive Online Open Courses (o cursos en línia massius i oberts). Van néixer com a cursos a distància, accessibles a través d’Internet, en què qualsevol persona sense requisits previs es pot apuntar. No hi ha tampoc límit en el nombre de participants. En general, els materials d’aprenentatge són de lliure accés, entre els quals destaca l’ús de vídeos, lectures i qüestionaris. És usual també l’ús de fòrums d’usuaris interactius que ajuden a construir una comunitat per a l’estudiantat i el professorat.

Els MOOCs han anat evolucionant cap a formats més curts, però també i en sentit contrari, fins a constituir part de programes sencers en línia. També han anat canviant en el seu model de negocis, passant de la gratuïtat a altres formes de pagament que contemplen de manera complementària la tutoria, avaluació i certificació.

Imagen de tirachardz en Freepik

En aquest capítol es presenten set diferents escenaris d’aprenentatge i ensenyament amb MOOC a l’Educació Superior i més enllà. Els MOOC són un dels principals impulsors de l’educació oberta mitjançant l’ús de Recursos Educatius Oberts. L’ús de llicències obertes per als recursos MOOC són el mecanisme per a potencials innovacions en educació.

Aquest estudi explora el potencial dels MOOC com a estratègia per abordar les mancances de competències a la mà d’obra australiana. Els resultats mostren tres temes principals: MOOC i flexibilitat per a l’aprenentatge, MOOC per a la demanda (l’aprenentatge permanent en un lloc de treball que canvia ràpidament) i l’acreditació de MOOC cap a una qualificació formal.

El capítol 5 d’aquest llibre presenta una visió històrica i actual de l’evolució dels MOOC, les seves múltiples formes i estils i l’esdevenir.

Aquest article presenta els MOOCs (Cursos Online Massius Oberts) en la seva dimensió de democratització del coneixement i aporta la definició sobre un accés lliure a aquestes noves formes pedagògiques ia les comunitats d’aprenentatge que es generen.

  • Ortiz-Sobrino, M.Á., Núñez-Gómez, P., Gálvez-Caja, A. (2021). Digital Platforms, Participation, and Learning Environments Within MOOCs. In: Frau-Meigs, D., Osuna-Acedo, S., Marta-Lazo, C. (eds) MOOCs and the Participatory Challenge. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67314-7_3

Aquest estudi examina els mètodes de recerca, els temes i les tendències de la investigació MOOC empírica per obtenir una comprensió integral del fenomen MOOC a través de la revisió de 541 investigacions MOOC empíriques publicades entre el 2009 i el 2019.

  • Zhu, M., Sari, A.R. & Lee, M.M. A comprehensive systematic review of MOOC research: Research techniques, topics, and trends from 2009 to 2019. Education Tech Research Dev 68, 1685–1710. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09798-x

(Visited 25 times, 1 visits today)