Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Microcredencials (Badges)

Les insígnies digitals són un tipus de credencials o logotips digitals que sorgeixen per reconèixer competències i coneixements adquirits que surten del model tradicional dels exàmens i tests oficials, però que avaluen una experiència o un projecte de gran valor educatiu per a un individu.

Aquest tipus de credencials s’estan estenent en el camp de l’educació i pretenen canviar la manera com es reconeix i certifica un aprenentatge o un èxit. L’aprenentatge, avui dia, gràcies a la tecnologia, passa a tot arreu, però sovint és difícil obtenir reconeixement per habilitats que s’adquireixen en línia, fora d’una institució educativa i de manera informal.

Per a la seva assignació s’especifiquen prèviament uns requisits de rendiment i el resultat final esperat. Aquest sistema de credencials es pot utilitzar en projectes d’aprenentatge, tant dins com fora de l’aula, oferint a qualsevol persona la possibilitat d’obtenir una certificació digital en l’adquisició d’habilitats molt especialitzades, demanades al mercat laboral actual i emeses a través d’una organització experta en el tema.

Imagen de rawpixel.com en Freepik

En aquest article es desenvolupa una experiència d’aula on alumnes de música de Secundària han rebut insígnies digitals com a sistema d’acreditació d’aprenentatges. Mitjançant un qüestionari, els alumnes han valorat el grau de motivació que n’aporta la utilització.

Aquesta investigació presenta una metodologia de microcredencialització de competències d’ocupabilitat i mostra com fomenta la innovació pedagògica i en promou la integració i la visibilitat. La metodologia, recolzada per un portafoli electrònic, constitueix un enfocament prometedor per donar suport als estudiants en la transició del món acadèmic al laboral.

  • Maina, M.F., Guàrdia Ortiz, L., Mancini, F., & Martinez Melo, M. (2022). A micro-credentialing methodology for improved recognition of HE employability skills. International Journal of Educational Technology in Higher Education 19 (10). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00315-5

Aquest article aporta una introducció al camp emergent de les microcredencials i una visió del panorama mundial. S’analitzen els elements bàsics de les microcredencials, les definicions, els tipus de microcredencials, les possibilitats i les barreres per a la seva adopció i els diversos proveïdors. La secció final proporciona algunes observacions generals pròpies dels autors de l’article, algunes lliçons de la pràctica i un exemple breu de com les institucions poden implementar de manera estratègica les microcredencials.

Lloc oficial de la Comissió Europea sobre les microcredencials. En particular, l’informe final del 2020.


(Visited 26 times, 1 visits today)