Marcelo Maina: “Les microcredencials permeten un aprenentatge continu i l’adaptació constant d’habilitats buscades en el mercat laboral”

3 juliol, 2024
Marcelo Maina, director del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning) i expert en microcredencials Marcelo Maina, director del màster universitari d’Educació i TIC (E-learning)

Les microcredencials són cada vegada més adoptades en el món universitari. Aquestes certificacions temàtiques, molt especialitzades i de curta durada, permeten adquirir competències professionals clau per al món laboral actual. És una fórmula que, des de la universitat, permet continuar la formació per actualitzar i ampliar coneixements. A més, són apilables, de manera que, en cursar diverses microcredencials d’una mateixa branca, l’estudiant aconseguirà incrementar els seus coneixements de manera integral.

Actualment la UOC ofereix un catàleg ampli amb més de mig centenar d’aquesta mena de certificacions, en renovació constant, perquè puguis ampliar la formació al teu ritme, quan vulguis i on vulguis, amb la garantia d’una universitat en línia pionera en el llançament de les microcredencials a Espanya.

Per descobrir les claus d’aquestes certificacions, parlem amb el professor Marcelo Fabián Maina, director del màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i expert en microcredencials. Endinsa’t en el món de les microcredencials!

 

Què són les microcredencials?

Les microcredencials són certificacions digitals que s’obtenen a través de cursos curts de formació especialitzada que se centren en habilitats pràctiques i aplicables al món laboral. Validen els resultats d’aprenentatge obtinguts en experiències formatives de curta durada, amb formats i metodologies variades, i permeten demostrar competències professionals clau.

Quina és la durada habitual d’aquestes certificacions?

La durada de les microcrencials sol ser de quatre setmanes a sis mesos, de manera que estan dissenyades per facilitar el progrés professional i enriquir el perfil personal. La Unió Europea dona suport a la iniciativa i promou la formació al llarg de la vida amb qualitat universitària.

 

Les microcredencials permeten adquirir coneixements, habilitats i competències específiques en àrees concretes.

Quin objectiu formatiu tenen?

Tenen com a objectiu formatiu proporcionar una formació especialitzada i flexible que permeti a les persones adquirir coneixements, habilitats i competències específiques en àrees concretes. Les microcredencials són certificacions digitals que permeten i fomenten l’actualització constant de coneixements i l’adaptació a les demandes canviants del mercat.

Com s’estructuren quant a temari, enfocament, continguts i manera d’estudiar-les?

Les microcredencials s’estructuren de manera flexible i adaptada a les necessitats de les persones interessades a formar-se i a actualitzar-se. Com que se centren en competències específiques, el temari de cadascuna es dissenya tenint en compte el tipus d’habilitats aplicables al món laboral, que poden ser tècniques (com ara la programació), o també competències genèriques, com ara la comunicació o el lideratge. Per la curta durada, el contingut sol ser concís i rellevant, orientat als aspectes essencials.

Pel que fa a l’enfocament, es dona preferència a una formació pràctica, orientada a una aplicació al context professional immediat del participant. L’estudi es fa d’una manera flexible quant a temps i lloc. Es poden estudiar habitualment en línia i s’ofereixen com a mòduls curts.

Les microcredencials poden ser un complement formatiu que respongui a les necessitats d’actualització o de canvi en la trajectòria laboral o professional de cadascú.

Quant dura una microcredencial? Té cap càrrega de crèdits o cap relació amb els estudis reglats de grau o màster? O es tracta d’un complement formatiu?

La durada és variable, com comentava abans. En el context europeu, se sol agafar com a referència un màxim de 15 ECTS (crèdits europeus). Així doncs, poden variar des d’un crèdit fins a 15. Ara per ara, a la UOC s’ofereixen microcredencials d’entre 1 i 6 ECTS. L’avantatge que ofereixen és la modularitat, l’apilabilitat (stackable) i la combinació amb altres titulacions. Poden ser reconegudes en formacions de més durada, però això s’ha de verificar en cada cas. Sens dubte, poden ser un complement formatiu que respongui a les necessitats d’actualització o de canvi en la trajectòria laboral o professional de cadascú.

Quins requisits d’accés hi ha en una microcredencial? Cal tenir cap titulació mínima (per exemple, un grau universitari) o una titulació relacionada amb l’àrea de coneixement en particular de cada microcredencial? O bé són transversals i un periodista en pot cursar una de medicina?

Els requisits s’han de consultar en cada cas. N’hi ha que requereixen coneixements previs per poder assolir millor la formació específica. Per a més orientació, cal consultar si es recomanen títols previs.

La matriculació està sempre oberta o hi ha períodes concrets de docència?

La matriculació és en períodes específics. A la UOC, és generalment a partir del maig i del setembre. En el nostre model, les microcredencials disposen d’una presència docent important.

Les microcredencials són formacions en línia. Amb tot, són asíncrones o en directe?

Si bé no és possible generalitzar, sí que estan pensades per oferir tanta flexibilitat com sigui possible a les persones interessades. En aquest sentit, l’oferta de formacions microcredencialitzables és majoritàriament en línia i es dona preferència a l’asincronia. Amb tot, hi ha altres fórmules possibles.

L’experiència d’aprenentatge dona preferència a la participació activa i l’aplicació de coneixements en la resolució de casos, problemes o situacions, totes pròximes a la professió i al context laboral actual.

Quins materials es fan servir per impartir la formació (vídeos, documents de text, imatges, opcions multimèdia, etc.)?

Per reforçar aquesta flexibilitat i accessibilitat per a gran part de la població, els continguts són presentats en diferents formats i l’experiència d’aprenentatge dona preferència a la participació activa i l’aplicació de coneixements en la resolució de casos, problemes o situacions, totes pròximes a la professió i al context laboral actual.

Com s’avaluen les microcredencials?

L’avaluació està orientada a verificar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats. Es basa en criteris transparents i clarament definits, que es comparteixen amb l’estudiantat. Les activitats d’aprenentatge pràctiques i relacionades amb l’exercici d’una professió o d’una feina verifiquen el desenvolupament d’habilitats i competències exigides en l’àmbit d’aplicació corresponent.

Quina diferència hi ha entre una microcredencial i un MOOC?

Les microcredencials es caracteritzen pel fet de ser específiques i àgils, i s’obtenen en un període de temps curt. Per la seva banda, els cursos massius oberts en línia (MOOC), de més trajectòria i existència en l’educació superior des del 2012, tot i que també s’ofereixen en línia, es diferencien pel fet de ser formacions més extenses, destinades a un gran públic i amb una presència reduïda del professorat durant el curs. Alguns MOOC ofereixen microcredencials que certifiquen competències o assoliments específics, en general, subjectes a avaluacions que poden ser ofertes com a serveis complementaris al mateix curs massiu.

Quin paper tindran les microcredencials en l’educació superior actual i en el futur?

Considero que les microcredencials s’adapten a la demanda de formació d’un món en canvi constant, ja que permeten un aprenentatge continu i l’adaptació constant d’habilitats. El seu enfocament específic i el fet de poder-se obtenir ràpidament les converteixen en una excel·lent opció per als que busquen actualitzar-se o canviar de carrera. Les interpreto com una eina valuosa per complementar els títols universitaris. Si bé els títols proporcionen una formació integral en una disciplina, les microcredencials permeten als estudiants demostrar habilitats addicionals o especialitzacions dins d’una àrea. A més, l’estreta col·laboració amb la indústria i altres organitzacions garanteix que les habilitats siguin rellevants i buscades en el mercat laboral.

A mesura que les polítiques educatives i la mentalitat dels ocupadors evolucionin, crec que les microcredencials continuaran creixent en importància i transformant l’educació superior. Si ens ho mirem des de la perspectiva universitària, constitueixen una oportunitat estratègica per liderar la innovació curricular i també ampliar l’oferta educativa per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari