Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Metavers

Podem definir el concepte general de metavers com “una experiència immersiva i multisensorial en l’ús aplicat de diversos desenvolupaments tecnològics immersius d’Internet” encara que no hi ha unanimitat quant a aquesta definició genèrica del terme en funció de l’aspecte del concepte on es vulgui posar l’accent , és a dir, si fem més incidència al context en què es desenvolupa l’activitat, el conjunt d’eines digitals que s’utilitzen o les funcions i activitats que es fan en aquest entorn.

El context del metavers ha tingut experiències prèvies com pot ser Second Life que recorda aquests mons virtuals en què un avatar es pot moure i interactuar amb total llibertat en un món virtual o bé amb fenòmens mundials del món dels videojocs com Fortnite.

Podríem prendre com a base la definició següent (Cortés, 2022): “Entorn virtual en què els éssers humans interactuen socialment i econòmicament amb avatars, a través de dispositius físics (ulleres, sensors) i que representa una metàfora del món real, però sense limitacions físiques”. Si pensem en l’evolució de la implementació de la tecnologia al món educatiu durant els darrers anys, veiem que hi ha una clara tendència a la virtualització (o almenys a l’ensenyament híbrid, com va ser durant el període de pandèmia de la COVID- 19) i la implementació del concepte de metavers seria una evolució natural d’aquest corrent i ens portaria a un canvi de paradigma educatiu.

Cortés, M. (2022). Análisis y reflexiones sobre el potencial impacto del metaverso en el sector educativo. ELearning Innovation Center – UOC. http://hdl.handle.net/10609/141246

Imagen de DilokaStudio en Freepik

Post que presenta una breu història dels metaversos i el seu potencial per a l’educació, amb il·lustracions que exemplifiquen possibles usos.

En aquest estudi s’analitzen els factors que afecten el desenvolupament històric del metavers, l’arquitectura i els possibles usos en l’àmbit de l’educació i el potencial en tecnologia educativa. Presenta de manera simple i gràfica les capes que componen el metavers i avantatges i desavantatges concrets en la seva aplicació en l’educació.

  • Inceoglu, M.M., Ciloglugil, B. (2022). Use of Metaverse in Education. En Gervasi, O., Murgante, B., Misra, S., Rocha, A.M.A.C., Garau, C. (Eds.) Computational Science and Its Applications – ICCSA 2022 Workshops. ICCSA 2022. Lecture Notes in Computer Science, 13377. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10536-4_12

El Metavers no és una cosa nova, sinó que ha cobrat un renovat interès amb l’anunci de canvi de la xarxa social Facebook per posicionar-se com a Metavers. Aquest estudi realitza una revisió bibliogràfica sistemàtica del Metavers a l’educació. Aplica una anàlisi de contingut i bibliomètric per revelar les tendències de recerca, l’enfocament i les limitacions d’aquest tema i traçar un full de ruta de futures adreces d’aplicació i de recerca.

  • Tlili, A., Huang, R., Shehata, B., Liu, D., Zhao, J., Metwally, A. H. S., … & Burgos, D. (2022). Is Metaverse in education a blessing or a curse: a combined content and bibliometric analysis. Smart Learning Environments, 9 (24). https://doi.org/10.1186/s40561-022-00205-x

Aquest article avalua les aportacions de la realitat estesa a leducació i els reptes que planteja davant el desenvolupament del metavers. L’anàlisi mostra com la realitat estesa ha contribuït a la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge, però alhora en evidència la manca de formació del professorat i una manca de col·laboració interdisciplinària entre els àmbits de la tecnologia i la pedagogia.

  • Ortega-Rodríguez, P. J. (2022). De la realidad extendida al metaverso: una reflexión crítica sobre las aportaciones a la educación. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 34 (2), 189-208. https://doi.org/10.14201/teri.27864

Assaig argumentatiu sobre les característiques i la influència de les eines 3D en el procés d’ensenyament/aprenentatge, on s’analitzen les tendències tecnològiques disruptives, incloent-hi dispositius mòbils i els escenaris innovadors digitals de formació, i els mons virtuals com a eines multisensorials.

Aquest informe introdueix el concepte, els antecedents i el context actual, afavoreix el desenvolupament dels metaversos en educació. Analitza el potencial, el seu impacte i planteja quatre grans àmbits de possible afectació i catorze línies de reflexió i acció, aportant casos d’ús i proposant reptes que caldrà afrontar.

  • Cortés, M. (2022). Análisis y reflexiones sobre el potencial impacto del metaverso en el sector educativo. ELearning Innovation Center – UOC. http://hdl.handle.net/10609/141246

En aquest article es fa una definició clara del que entenem per metavers i quines són les tecnologies que considerem que formen part d’aquest ecosistema digital. Es fa una descripció detallada dels elements que l’autor considera que conformen aquest concepte com ara: la computació espacial, les plataformes de joc o els entorns virtuals.


(Visited 55 times, 1 visits today)