Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Laboratoris virtuals i simulacions

Un laboratori virtual s’ha definit com una simulació d’una àmplia varietat de situacions en un ambient interactiu comparable amb la realitat. Els simuladors permeten treballar continguts pràctics servint de suport i suport al professorat, alhora que desperten la motivació, la curiositat i les ganes d’aprendre de l’alumnat, presentant-los els continguts en un format atractiu per a ells.

Imagen de DCStudio en Freepik

El projecte PhET Interactive Simulations de la Universitat de Colorado Boulder crea simulacions interactives gratuïtes de matemàtiques i ciències. Les simulacions PhET es basen en una àmplia investigació educativa i atrauen els estudiants a través d’un entorn intuïtiu, similar a un joc, en què els estudiants aprenen a través de l’exploració i el descobriment.

Aquesta investigació identifica cinc reptes de disseny per al desenvolupament de laboratoris virtuals: 1) com equilibrar les ambicions amb els recursos disponibles; 2) com equilibrar els nivells previstos d’interacció de l’usuari amb la llibertat d’exploració; 3) com trobar els nivells adequats de realisme en funció del grup objectiu; 4) com triar entre imitar l’aparença del món real i les característiques millorades; i 5) com trobar la millor situació d’aprenentatge per al laboratori virtual. Per fer front a aquests reptes, es proposen les consideracions de disseny següents: Guiar el treball de disseny amb una clara comprensió del propòsit i el context; seleccionar la tecnologia adequada per garantir un disseny i un ús dels mitjans eficients; seleccionar el nivell de realisme tenint en compte el propòsit i els usuaris finals; i proporcionar guies d’aprenentatge abans i després de la sessió del laboratori virtual.

  • Stahre Wästberg, B., Eriksson, T., Karlsson, G., Sunnerstam, M., Axelsson, M., & Billger, M. (2019). Design considerations for virtual laboratories: A comparative study of two virtual laboratories for learning about gas solubility and colour appearance. Educ Inf Technol 24, 2059–2080. https://doi.org/10.1007/s10639-018-09857-0

Aquest treball estudia les tecnologies de laboratoris virtuals a través de dos pilots a una escola secundària i una universitat eslovaca amb l’objectiu d’analitzar la utilitat de l’aprenentatge autodirigit aplicat a l’ensenyament de temes com ara les xarxes definides per programari i la virtualització de funcions de xarxa. Els resultats van mostrar que els estudiants valoren positivament el laboratori virtual per millorar l’aprenentatge i la motivació per aprendre.

  • Trúchly,P.,Medvecký,M.,Podhradský,P. & Mawas,N.(2019).STEM education supported by virtual laboratory incorporated in self-directed learning process. Journal of Electrical Engineering,70(4) 332-344. https://doi.org/10.2478/jee-2019-0065

Aquest document sobre 7 coses que heu de saber sobre laboratoris virtuals ofereix informació concisa sobre la tecnologia i descriu què és, cap a on va i per què és important per a l’ensenyament i l’aprenentatge.

El diàleg al voltant de l’ensenyament en laboratoris remots i entorns de simulació en línia hi participen Claudia Zapata del Río, directora de la Direcció d’Afers Acadèmics del Vicerectorat Acadèmic de la PUCP; Manuel Eduardo Macías, professor investigador del Tec i Josep Prieto Blázquez professor d’Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC.


(Visited 42 times, 1 visits today)