Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Gamificació

La Gamificació és una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l’àmbit educatiu-professional per aconseguir millors resultats, ja sigui per treballar millor alguns coneixements, millorar alguna habilitat o recompensar accions concretes, augmentar la motivació i els nivells de compromís dels usuaris, entre molts altres objectius.

Image by rawpixel.com on Freepik

Exemples concrets d’aplicació a secundària narrats pel professor.

Exemples d’aplicacions per a l’ús de la gamificació a l’aprenentatge.

Aquesta revisió de literatura sobre la gamificació se centra en el rol en la motivació i l’aprenentatge de l’estudiantat. L’evidència inicial indica que ús de PBL (Points, Badges i Leaderboards) millora la motivació i els resultats d’aprenentatge.

  • Prieto Andreu, J. M. (2020). Una revisión sistemática sobre gamificación, motivación y aprendizaje en universitarios. Revista Interuniversitaria, 32(1), 73-99. http://dx.doi.org/10.14201/teri.20625

Entrada de bloc que presenta de manera amena, visual i pràctica com implementar la gamificació a l’e-learning.


(Visited 71 times, 1 visits today)