Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Aprenentatge mòbil (Mobile Learning)

S’anomena mobile learning (en anglès), aprenentatge electrònic mòbil o m-learning, l’estratègia educativa que aprofita els continguts d’Internet a través de dispositius electrònics mòbils com ara tauletes o telèfons.

El procés educatiu a l’m-learning es dona a través d’aplicacions mòbils, interaccions socials, jocs i hubs educacionals que els permeten als estudiants accedir als materials assignats des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.

Aquest mètode té el propòsit de facilitar la construcció del coneixement i desenvolupar en els estudiants l’habilitat per resoldre problemes en una plataforma flexible que promou l’autoaprenentatge.

Ubiqüitat, autonomia, interacció immediata, aprenentatge contextualitzat i informal en són alguns dels avantatges.

Image by diana.grytsku on Freepik

Aquest document ofereix una visió del programa mSchools de Catalunya, que es va crear el 2013 com una iniciativa publicoprivada per promoure la integració dels dispositius mòbils i la tecnologia a l’aula per tal de millorar el compromís dels estudiants i l’ocupabilitat. mSchools s’esforça per capacitar els estudiants i joves estudiants per ser ciutadans digitals. A més, promou la transformació digital de les escoles i del sistema educatiu en conjunt, basada en l’ús sostenible i responsable dels dispositius mòbils.

  • Forn, A., Castro, J., & Camacho, M. (2019). mSchools: Transforming the education landscape in Catalonia (Spain) through a systemic and inclusive mobile learning programme. Case study by the UNESCO-Fazheng project on best practices in mobile learning (ED/PLS/ICT/2019/03). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366726

Aquest document ofereix una descripció del procés curricular a Finlàndia i com es va actualitzar el currículum per fer front als reptes del segle XXI. També presenta una comprensió de com funcionen les TIC i l’aprenentatge mòbil en el context finlandès, com adquireixen els alumnes finlandesos la competència TIC i quins reptes queden al davant per a l’ús de les TIC a l’educació.

  • Tulivuori, J. (2019). Transforming Finnish Schools to Mobile Learning Environments with a Competence-Based Core Curriculum: Case Study by the UNESCO-Fazheng Project on Best Practices in Mobile Learning (ED/PLS/ICT/2019/10). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368078

Lloc per a la creació o adaptació d’escenaris d’aprenentatge basat en projectes i amb ús de la geolocalització i la mobilitat com a estratègia i recurs. Exemples en català, castellà i anglès.

Aquesta revisió sistemàtica se circumscriu a articles científics indexats a les bases de dades de l’àrea d’Educació, ERIC i Dialnet per a la conformació d’un model explicatiu del mobile learning considerant tres aspectes: pedagògics, tecnològics i d’interacció social.

  • González Pérez, A., & Sosa Díaz, M. J. (2021). Aspectos pedagógicos, tecnológicos y de interacción social del aprendizaje móvil: Revisión Sistemática de Literatura. Educatio Siglo XXI, 39(1), 257–280. https://doi.org/10.6018/educatio.469271

Aquesta revisió sistemàtica dels estudis publicats a les onze principals revistes sobre l’aprenentatge mòbil proporciona a la comunitat acadèmica una síntesi actual de la investigació sobre l’aprenentatge mòbil en entorns d’educació superior pel que fa als objectius, els resultats, les metodologies, els àmbits temàtics, el nivell educatiu, el context educatiu, els tipus de dispositius i la distribució geogràfica dels estudis.


(Visited 35 times, 1 visits today)